Spring naar hoofd-inhoud

Privacyverklaring

Bedankt voor uw interesse in onze website en onze activiteiten. Hieronder informeren we u over hoe wij informatie verzamelen, verwerken en gebruiken wanneer u onze website bezoekt of van onze diensten gebruik maakt.

 

1.         Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1)       Hieronder informeren we u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk betreffen, bv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2)       Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier zullen de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam, adres, telefoonnummer) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in deze context beschikbaar worden nadat de opslag niet langer nodig is of we beperken de verwerking als er wettelijke opslagplichten zijn.

(3)       Als we voor afzonderlijke functies van ons aanbod beroep doen op aangestelde dienstverleners of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren we u hieronder in detail over de respectieve transacties. Daarbij noemen we ook de vastgelegde criteria voor de opslagduur.

 

2.         Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

 

SecurCon GmbH & Co. KG 

Ludwigstraße 12

D-58638 Iserlohn/Germany

Telefoon: +49 2371-2196531

E-mail: info@securcon.de

 

3.         Uw rechten

(1)       U hebt de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

–       recht op informatie,

–       recht op verbetering of schrapping,

–       recht op beperking van de verwerking,

–       recht op bezwaar tegen de verwerking,

–       recht op gegevensoverdracht.

(2)       U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

4.         Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1)       In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn voor ons om u onze website te tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke basis is art. 6, lid 1, zin 1 punt f AVG):

–       IP-adres

–       datum en uur van de aanvraag

–       tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

–       inhoud van de aanvraag (concrete pagina)

–       toegangsstatus/HTTP-statuscode

–       respectievelijk overgedragen hoeveelheid gegevens

–       website, vanwaar de aanvraag komt

–       browser

–       besturingssysteem en interface

–       taal en versie van de browsersoftware.

(2)       Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en daarbij worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en waarbij de instantie die de cookie instelt (hier door ons) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod over het algemeen gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3)       Gebruik van cookies:

a)        Deze website maakt gebruik volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden toegelicht:

–       tijdelijke cookies (zie b)

–       permanente cookies (zie c).

b)        Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Ze omvatten vooral de sessiecookies. Die slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Daardoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c)         Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode die afhankelijk van de cookie kan verschillen. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

d)        U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren, bv. het aanvaarden van cookies van derden of alle cookies weigeren. We wijzen er u op dat u in dit geval mogelijk niet van alle functies van deze website gebruik kunt maken.

 

5.         Gegevensbeveiliging

(1)       Wij maken gebruik van de populaire SSL-Methode (Secure Socket Layer) binnen het websitebezoek in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Normaliter gaat het hier om een 256-bit codering. Indien uw browser geen 256-bit codering ondersteunt, maken we gebruik van de 128-bit v3 technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website is gecodeerd, wordt weergegeven door de gesloten weergaven van de sleutel of vergrendelingspictogram in de onderste statusbalk van uw browser.

(2)       Wij nemen ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang van derden te beschermen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

 

6.         Links

     Als u van externe links gebruik maakt die via onze website worden aangeboden, geldt dit privacybeleid niet voor die links. Wanneer we links aanbieden, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat ze ook voldoen aan onze gegevensbeschermings- en beveiligingsnormen. We hebben echter geen invloed op de naleving van de gegevensbeschermings- en beveiligingsbepalingen door andere providers. Informeer daarom zelf ook op de websites van de andere aanbieders over het privacybeleid dat daar werd vooropgesteld.

 

7.         Gebruik van social media plug-ins

(1)       Wij maken momenteel gebruik van de volgende social media plug-ins: Facebook, Xing, Google+, LinkedIn, YouTube. Wij gebruiken daarbij een twee-klik oplossing. Dat betekent dat wanneer u onze site bezoekt, in eerste instantie in principe geen persoonsgegevens aan de provider worden verstrekt. De aanbieder van de plug-in is herkenbaar aan de markering op het vak boven de beginletter of het logo.  Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren.  Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangen de aanbieders van de plug-in de informatie dat u de desbetreffende website van onze online service hebt opgeroepen. Bovendien worden de gegevens vermeld onder § 4 van deze verklaring verzonden.  In geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres volgens de respectievelijke providers in Duitsland onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd.  Door het activeren van de plug-in worden dus persoonsgegevens van u aan de aanbieder van de plug-in in kwestie verstrekt en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS).  Aangezien de aanbieder van de plug-in de gegevensverzameling uitvoert, met name via cookies, raden wij u aan alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser, voordat u op het grijze vakje klikt.

(2)       Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, evenmin zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking en de bewaartermijnen. Wij hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de aanbieders van de plug-in worden verzameld.

(3)       De aanbieders van de plug-in slaan de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruiken die voor verschillende doeleinden zoals reclame, marktonderzoek en/of aanpassing van de website. Een dergelijke verwerking wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op maat gemaakte advertenties weer te geven en om andere gebruikers van sociale netwerken over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van die gebruiksprofielen, waarbij u voor de uitoefening van dit bezwaar contact moet opnemen met de respectievelijke aanbieder van de plug-in. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om met de sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG.

(4)       De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de aanbieders van de plug-in hebt en daar ingelogd bent. Wanneer u bij de aanbieder van de plug-in bent ingelogd, worden uw bij ons verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw bestaande account bij de aanbieder van de plug-in toegewezen.  Wanneer u op de geactiveerde knop drukt en bijvoorbeeld naar de site linkt, slaat de aanbieder van de plug-in die informatie ook op in uw gebruiksaccount en deelt ze met uw contacten. Wij raden u aan, regelmatig uit te loggen na gebruik te hebben gemaakt van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u het via de knop oproept, omdat zo een toewijzing aan uw profiel bij de aanbieders kan worden vermeden.

(5)       Voor meer informatie over doel en omvang van gegevensverzameling en verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in raadpleegt u het privacybeleid van de aanbieder hieronder. Daar verkrijgt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties ter bescherming van uw privacy.

(6)       Adressen van de respectievelijke aanbieder van de plug-ins en URL met hun privacybeleid:

a)        Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over de verzameling van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084.  Facebook heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b)        Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

c)         Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

          f)       LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

          g)      YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.; https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

 

8.         Integratie van YouTube-video's

(1)       We hebben YouTube-video's opgenomen in ons online-aanbod die op https://www.youtube.com zijn opgeslagen en direct op onze website kunnen worden afgespeeld. Ze zijn allemaal inbegrepen in de 'uitgebreide privacymodus', d. w. z. dat er geen gegevens over uzelf als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens vermeld in paragraaf 2 verzonden. Op die gegevensoverdracht hebben we geen invloed.

(2)       Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld onder § 4 van deze verklaring verzonden. Dat gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount levert waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor verschillende doeleinden zoals reclame, marktonderzoek en/of aanpassing van de website. Een dergelijke verwerking wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers), om op maat gemaakte advertenties weer te geven en om andere gebruikers van sociale netwerken over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van die gebruikersprofielen, waarbij u voor de uitoefening van dit bezwaar contact moet opnemen met YouTube.

(3)       Meer informatie over het doel en de omvang van gegevensverzameling en verwerking ervan door YouTube vindt u in het privacybeleid. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

9.         Integratie van Google Maps

(1)       Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Zo kunnen we u interactieve kaarten direct op de website laten zien en kunt u eenvoudig van de kaartfunctie gebruik maken.

(2)       Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de bijbehorende vervolgpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld onder § 4 van deze verklaring verzonden. Dat gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount levert waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor verschillende doeleinden zoals reclame, marktonderzoek en/of aanpassing van de website. Een dergelijke verwerking wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op maat gemaakte advertenties weer te geven en om andere gebruikers van sociale netwerken over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de vorming van die gebruikersprofielen, waarbij u voor de uitoefening van dit bezwaar contact moet opnemen met Google.

(3)       Meer informatie over het doel en de omvang van gegevensverzameling en verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/list.

 

10.      CAD-toepassing

(1)       Als u onze ontwerpgegevens (CAD-gegevens) wilt gebruiken, moet u zich registreren door uw bedrijf, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, een zelf gekozen wachtwoord en uw vrij te kiezen gebruikersnaam aan te geven. We gebruiken voor de registratie de zogenaamde double-opt-in procedure. Dat wil zeggen dat uw registratie pas is voltooid als u uw registratie eerder heeft bevestigd via een bevestigingsmail die u daarvoor is toegezonden door op de link te klikken die daarin is opgenomen. Als uw bevestiging niet binnen 24 uur wordt ontvangen, wordt uw registratie automatisch uit onze database verwijderd. Het opgeven van de bovengenoemde gegevens is verplicht; alle andere informatie kunt u vrijwillig beschikbaar stellen door onze CAD-gegevens te gebruiken.

(2)       Als u onze CAD-gegevens gebruikt, slaan we uw gegevens op die nodig zijn voor de uitvoering van het contract tot u uw toegang definitief verwijdert. Bovendien bewaren wij de gegevens die u vrijwillig heeft verstrekt voor de tijd dat u onze CAD-gegevens gebruikt, tenzij u ze van tevoren verwijdert. Alle informatie kunt u in het beschermde klantengebied beheren en wijzigen. De wettelijke basis is art. 6, lid 1, zin 1 punt f AVG.

 

11.      Nieuwsbrief

(1)       Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief die u informeert over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden genoemd in de verklaring van toestemming.

(2)       Om u in te schrijven op onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure. Dat betekent dat we, nadat u zich hebt ingeschreven, een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw inschrijving niet bevestigt, wordt uw informatie niet gebruikt. Daarnaast slaan we telkens uw gebruikte IP-adressen en tijden van registratie en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw inschrijving aan te tonen en, indien nodig, om u te informeren over mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens.

(3)       De enige verplichte vermelding voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het opgeven van aanvullende, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig; deze gegevens zullen worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de nieuwsbrief toe te sturen. De wettelijke basis is art. 6, lid 1, zin 1 punt a AVG.

(4)       Uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken en u kunt zich uitschrijven uit de nieuwsbrief. De intrekking kunt u aangeven door een klik op de link in elke nieuwsbrief-e-mail, per e-mail aan info@emka.com of door een bericht naar de contactgegevens die in de colofon staan.

 

12.      Gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager

(1)       Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren, hoe gebruikers van de site gebruik maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google toch van tevoren ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar pas ingekort. Namens de eigenaar van deze website zal Google die informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten die zijn gerelateerd aan het gebruik van de website en het internet aan de website-eigenaar te leveren.

(2)       Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

(3)       U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door de cookie worden gegenereerd door Google worden geregistreerd en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die op de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

(4)       Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie '_anonymizelp()'. Als gevolg daarvan worden IP-adressen ingekort verwerkt, een persoonlijke verwijzing kan zodoende worden uitgesloten. Voor zover de gegevens die over u zijn verzameld een directe koppeling naar de persoon inhouden, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en dan worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

(5)       We maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de VS heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG.

(6)       Informatie van de derde provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Servicevoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht van de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html, en het privacybeleid: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

(7)       Met behulp van Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing die marketeers in staat stelt om websitetags te beheren vanuit één interface. De Tag Manager tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-loos domein en verzamelt geen persoonlijke informatie. De tool triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Indien uitgeschakeld op het domein- of cookieniveau, blijft het uitgeschakeld voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

13.      Bezwaar tegen of intrekking van de verwerking van uw gegevens

(1)       Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u die op elk gewenst moment intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u die intrekking aan ons kenbaar heeft gemaakt.

(2)       Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op een afweging van belangen, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Dat is het geval als de verwerking met name niet nodig is om een contract met u te sluiten, wat we in elk geval aangeven bij de beschrijving van de functies. In het geval van een dergelijk bezwaar vragen wij u om uitleg over de redenen, waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en zullen we de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of u op onze dwingende legitieme redenen wijzen waarom wij de verwerking voortzetten.

(3)       Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. Over uw reclamebezwaar kunt u ons informeren via de volgende contactgegevens:

 

     EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 

     Langenberger Str. 32

     42551 Velbert/Germany

     Tel.: +49 2051 273 0

     Fax: +49 2051 273 128

     E-mail: info@emka.com

 

14.      Vragen over en wijzigingen van onze regelgeving inzake gegevensbescherming

(1)       Neem voor vragen of suggesties contact met ons op:

 

     EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 

     Langenberger Str. 32

     42551 Velbert/Germany

     Tel.: +49 2051 273 0

     Fax: +49 2051 273 128

     E-mail: info@emka.com

 

(2)       De constante evolutie van het internet vereist van tijd tot tijd aanpassingen aan onze beginselen inzake gegevensbescherming. We behouden ons het recht voor om op elk moment overeenkomstige wijzigingen aan te brengen.