Skip to main content
Header Main Image

Lijevanje cinka pod pritiskom

Tehnički podaci

  • Broj od strojeva : 42 ukupno
  • Stezaljka snaga : 20 - 315 t
  • maksimalna montažna površina alata: 900x550 mm
  • dio težina : 3 – 3.000 grama
  • legura cinka: Z410 i Z430 prema DIN 1743 - više na upit
  • proizvođač : franc
  • 3 automatizirana specijalna stroja za izradu konca

CNC kontrolirani strojevi za tlačni lijev s vrućim komorama sa silama dodavanja materijala od 315 tona koji se koriste u EMKA-i jamče pouzdanu proizvodnju konstantno visoke kvalitete.

Naši proizvodi