Skip to main content
Header Main Image

Ekstruzija profila

Tehnički podaci

  • Broj redaka: ukupno 15
  • Materijali: EPDM / NBR / PVC / TPE
  • Proizvođač: Gerlach, Itaigum, drugi
  • Brtveni profili sa i bez metalne armature, kao Mono i Bi profili.
  • Izrada prstenova i okvira kao i gotovih dužina.
  • Profili sa slip lakom, flokom i ljepljivim trakama.

EMKA proizvodi visokokvalitetne profile u vlastitim proizvodnim pogonima

EMKA ekstrudira profile od različitih materijala, kako od EPDM-a, termoplasta, PVC-a tako i profila s metalnom laminacijom. Također je moguće spajati različite materijale poput termoplasta i metala.
Nakon ekstruzije, ljepljiva traka, lak za podmazivanje kao i flocking mogu se nanijeti potpuno automatski. Asortiman se usavršava naknadnim koracima obrade i daljnjim mogućnostima obrade.

Naši proizvodi