Skip to main content
Header Main Image

Oświadczenie dotyczące zgodności z dyrektywami RoHS i WEEE

Założenia i wymagania

Dyrektywy RoHS I WEEE obowiązują we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Na terytorium krajów członkowskich UE niniejsze wytyczne regulują przepisy wprowadzania na rynek oraz użytkowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w związku z emisją przez nie zanieczyszczeń.

Od dnia 1 lipca 2006 roku Dyrektywa Unii Europejskiem RoHS 2002/95/EG (w skrócie RoHS - Restrictions of Hazardous Substances) reguluje do ograniczenia stężenia stosowanych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych niektórych materiałów tj. ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu oraz bromowych środków ognioochronnych.

W związku z dyrektywą RoHS została przyjęta Dyrektywa UE 2002/96/EG, (w skrócie WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). Priorytetowym celem dyrektywy WEEE jest wspieranie redukcji używanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jak również ich ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.

Od dnia 16 marca 2005 roku przepisy dyrektywy WEEE stały się częścią prawa niemieckiego dotyczącego sprzętu elektrycznego oraz wyposażenia elektronicznego (ElektroG).

Oświadczenie w sprawie zgodności z dyrektywą RoHS

Grupa EMKA jest dostawcą o światowym zasięgu oraz kładzie duży nacisk na ochronę środowiska i jego zasoby a traktujemy to jako nasze zobowiązanie. Z tego powodu EMKA Beschagteile GmbH & Co. KG uregulowała pełny asortyment zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej.

Od terminu podanego w ustawie z dnia 01 lipca 2006 roku w programie standardowym EMKI oferowane są już tylko produkty zgodne z wytycznymi dyrektywy RoHS.