Skip to main content

Skrawanie

Dane techniczne

 • urządzenia i narzędzia wiercące wykorzystywane w procesie producji
 • jednoczesna praca na maksymalnie 16 narzędziach
 • produkcja serii: 100 - 100,000 elementów
 • długość toczonego materiału: 5 - 300 mm
 • dokładność wymiarowa do H7 (0.02 mm) bez ponownego obrabiania
 • v
 • materiały:
  • plastik
  • cynk
  • aluminium
  • stal
  • stal nierdzewna
  • metale nieżelazne

W EMKA korzysta się z wielu skrawarek sterowanych numerycznie, skrawarek automatycznych z wieloma trzpieniami oraz kilku stacji roboczych, które przetwarzają poszczególne części zrobione z różnych materiałów w celu wytworzenia najbardziej skomplikowanych detali składających się na daną jednostkę.