RoHS naleving
RoHS naleving

Verklaring betreffende RoHS- en WEEE-richtlijnen

Milieupositie
EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG erkent dat het behoud van een onvervuild milieu vitaal is voor een gezond leven en voor duurzame groei voor toekomstige generaties. Wij zijn gecommitteerd aan onze doelstellingen om milieunormen te overtreffen en proactief te zijn bij het omgaan met zorg om het milieu. Deze doelstellingen worden bereikt door een combinatie van technologische innovatie en voor het milieu verstandige zakelijke besluiten tijdens elke fase van de levenscyclus van een product. Onze inspanningen concentreren zich op het voldoen aan alle van toepassing zijnde milieuvoorschriften in elk land waarin wij zaken doen.

Gecommitteerdheid aan RoHS en WEEE eisen
EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG heeft zich gecommitteerd om te voldoen aan alle eisen van de CE richtlijnen WEEE (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) en RoHS (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in Elektrische en Elektronische Apparatuur) van de Europese Gemeenschap Deze richtlijnen verlangen strategieën voor afvalbeheer en productafstemming op het milieu voor elektrische en elektronische apparatuur die in EG landen wordt verkocht.

Compliance verklaringen
EMKA heeft zich gecommitteerd aan het voldoen aan alle eisen van de WEEE richtlijn (2002/96/EC). De WEEE richtlijn verlangt dat fabrikanten van elektrische en elektronische apparatuur die naar EU landen verkopen: (1) hun apparatuur van een opschrift voorzien om klanten te informeren dat zij dient te worden gerecycled, en (2) waarborgen dat hun producten op passende wijze worden afgedankt of gerecycled aan het einde van hun levensduur. Neem voor inzameling en retournering van EMKA producten contact op met uw lokale EMKA vertegenwoordiger of distributiepartner.

EMKA heeft zich ook gecommitteerd aan het voldoen aan of het overtreffen van de eisen van de RoHS richtlijn (2002/95/EC). De RoHS richtlijn verlangt dat fabrikanten het gebruik van lood, kwik, hexavalent chroom, cadmium, polybrominated biphenyls en polybrominated diphenyl ethers in elektrische en elektronische apparatuur, verkocht in de EG na 1 juli 2006, elimineren of minimaliseren. Neem voor specifieke productinformatie contact met ons op, info@emka.org.

Voor nadere informatie over de RoHS richtlijn (2002/95/EC) gedateerd 1/27/03 ga naar:
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

Voor nadere informatie over de WEEE richtlijn (2002/96/EC) gedateerd 1/27/03 ga naar:
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Labelen
Producten met als label het WEEE symbool (een doorgestreepte “vuilnisbak”) geven aan dat de eindgebruiker dit product niet samen met ander huishoudelijk afval dient af te danken, maar dat het ingezameld en apart verwerkt dient te worden.
Ook is het mogelijk deze producten aan ons te retourneren. Wij garanderen een professionele verwerking.

CAD Login

24.04.-28.04.2017
Hannover, Germany
We look forward
to your visit!
Hall 5, Booth #A18

Wij bellen u terug

Wij bellen u terug