Skip to main content
Header Main Image

Çevrecilik

Doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve genel çevre koruması EMKA çalışma felsefesinin bir parçasıdır. Üretim akışında devam eden planlama ve uygulama çalışmaları yanı sıra binanın teknik değişiklikleri çevre bilincinin görünür sonuçlarıdır. Bu yaklaşım, Germanischer Lloyd tarafından Ocak 2007'de uluslararası çevre yönetim standardına göre belgelendirilmiştir.
(DIN ISO 14001)

EMKA'da "Yeşil Üretim"

  • Halka ait yerlerde su ısıtma için çatı üzerinde su ısıtma santrali
  • Plastik imalatta kapalı soğutma sıvısı dolaşımı
  • Alüminyum ve çinko kaplama üretim alanlarında üretim süreci için suyun yeniden işlenmesi
  • Komple ısıtma sisteminin modernizasyonu. Üretimin her birimi veya ofis binaları, merkezi programlama kontrol teknolojisi ile ısıtılabilir.
  • Daha fazla enerji tasarrufu için geceleri ve haftasonları sıcaklık azaltılması sağlanabilir.

RoHS- Uygunluk ve WEEE-Yönergesine İlişkin Beyan

Temelleri ve Gereksinimleri

RoHS ve WEEE Direktifleri Avrupa Topluluğu'nda geçerlidir. Bu yönergeler AT içinde elektrik ve elektronik ekipmanların pazar içinde yerleşmesi ve yok edilmesi ile ilgili kurallar koyar. 27 Ocak 2003 tarihli ve 2002/95/EG RoHS (Restriction of Hazardous Substances) olarak anılan, elektrik ve elektronik ekipmanlardaki bazıbelirli maddelerin kısıtlanması üzerine olan AT yönergeleri, elektrik ve elektronik ekipmanlar için kurşun, civa, kadmiyum, 6 değerlikli krom ve bromlu yanmayı geciktiricilerin konsantrasyonlarını hüküm altına alır. 

RoHS Yönergesi ile bağlantılı olarak, 27 Ocak tarihli WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) olarak anılan 2002/96/EG direktifi kabul edilmiştir. WEEE'nin önceliği elektrik ve elektronik ekipmanların yeniden kullanımı ve geri dönüşümünü önlemek ve azaltmaktır. Belirli ekipmanlar ve parçaları AT direktifi 2002/96/EG kapsamı dışındadır. WEEE direktifi Alman Hukukuna "Elektrik Elektronik Ekipman Kanunu"na eklenmiştir.

RoHS-Uyumluluk Beyanı

Firmamız dünya çapında faaliyet göstermektedir. Çevrenin ve doğal kaynakların kullanılması sorumluluğumuzdur.EMKA yıllardır DIN ISO 14001 Çevre Yönetimi Standardına sahiptir. Bütün elektronik modüllerin ve 3000 serisi ürünlerin 2002/95/EG (RoHS) ve 2011/65/EU (RoHSII)'de açıklanan limitlere uyumluluğunu onaylıyoruz.

RoHS-Uyumluluk Beyanı

Firmamız dünya çapında faaliyet göstermektedir. Çevrenin ve doğal kaynakların kullanılması sorumluluğumuzdur.EMKA yıllardır DIN ISO 14001 Çevre Yönetimi Standardına sahiptir. Bütün elektronik modüllerin ve 3000 serisi ürünlerin 2002/95/EG (RoHS) ve 2011/65/EU (RoHSII)'de açıklanan limitlere uyumluluğunu onaylıyoruz.

WEEE-Direktifine İlişkin Beyan

EMKA'nın sunduğu ürünler yalnızca B2B ( WEEE direktifi uyarınca )'ye yöneliktr. Ürünler kullanıldıktan sonra bize geri gönderilebilir veya ticari çöp işletmelerince bertaraf edilebilir. Belediye toplama sistemine bu konuda izin verilmemiştir.

Geri iade durumunda ürünün profesyonelce yok edilmesi tarafımızdan garanti edilmiştir.

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG

RoHS-Uyumluluk Beyanı

Firmamız dünya çapında faaliyet göstermektedir. Çevrenin ve doğal kaynakların kullanılması sorumluluğumuzdur.EMKA yıllardır DIN ISO 14001 Çevre Yönetimi Standardına sahiptir. Bütün elektronik modüllerin ve 3000 serisi ürünlerin 2002/95/EG (RoHS) ve 2011/65/EU (RoHSII)'de açıklanan limitlere uyumluluğunu onaylıyoruz.