Skip to main content

 

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG nezdinde işlenen verilerle ilgili esaslar

Siz bir Link üzerinden bu sayfaya ulaştınız, çünkü kişisel verilerin (sizin) nasıl işleme alındığına dair bilgi almak istiyorsunuz. Veri Koruma Temel Yasası Madde 12 ve devamı sayfalar’a göre bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirmek için verilerin korunmasıyla ilgili olarak memnuniyetle bilgi vermekteyiz.

Verilerin işlenmesinden kim sorumludur?

Verilerin Korunması Kanunu anlamındaki sorumlu:

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG
Langenberger Str.32
42551 Velbert

Şirketimizle, temsile yetkili kişiler ve diğer iletişim imkanları hakkındaki bilgileri internet sayfamızdaki künye içerisinde bulabilirsiniz: https://www.emka.com/de_de/service/impressum/

Hangi verileriniz bizim tarafımızdan işleme alınır? Ve hangi amaçlarla?

Sizden veri aldığımız zaman bunlar prensip olarak sadece hangi amaç için alındıysa veya toplandıysa o amaçlar için işlenir.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) Madde 6 Fıkra 4 gereği gerekli yasal düzenlemeler izin verdiği takdirde ancak veriler başka amaçlar için işleme alınabilir. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) Madde 13 Fıkra 3 ve Madde 14 Fıkra 4’e göre bilgilendirme yükümlülükleri olduğu takdirde bunları tabii ki dikkate alacağız.

Bu hangi yasal temele dayanır?

Prensip olarak kişisel verilerin işlenmesi için yasal esas, başka spesifik yasal düzenlemeler henüz yoksa, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) Madde. 6’dır. Bu anlamda özellikle aşağıdaki seçenekler dikkate alınmaktadır.

·         Rıza (Genel Veri Koruma Yönetmeliği DSGVO Madde 6 Fıkra 1 lit.a)

·         Sözleşmelerin yerine getirilmesine yönelik verilerin işlenmesi (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 lit.b)

·         Menfaatlerin dengelenmesine dayanan veri işleme (Madde 6 Fıkra 1 lit. f Genel Veri Koruma Yönetmeliği DSGVO)

·         Yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için veri işleme (Madde 6 Fıkra 1 lit. c Genel Veri Koruma Yönetmeliği DSGVO)

Sizin rızanızla kişisel veriler işleniyorsa, bize beyan ettiğiniz rızayı gelecekte dilediğiniz anda iptal etme hakkına sahipsiniz.Menfaatlerin dengelenmesi esasına göre verileri işliyorsak, taraf olarak, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO)  Madde 21’in düzenlemelerini dikkate alarak kişisel verilerin işlenmesini iptal ettirme hakkına sahipsiniz.

Veriler ne kadar süre arşivlenmektedir?

Biz verileri ilgili amaç için gerekli olduğu sürece işliyoruz. Yasal saklama yükümlülükleri varsa, örn. ticaret kanununda veya vergi kanununda, ilgili kişisel veriler saklama yükümlülüğü süresince arşivlenir. Saklama yükümlülüğü bitinceye kadar işleme konusunda başka bir gereklilik olup olmadığı kontrol edilir. Başka gereklilik yoksa bu veriler silinir.

Prensip olarak takvim yılının sonuna doğru firmamızca verilerin işlenmeye devam edilmesinin gerekliliği açısından veri kontrolü yapılmaktadır. Verilerin miktarı nedeniyle bu inceleme spesifik veri türleri veya işleme amaçları açısından gerçekleştirilmektedir.

Tabii ki dilediğiniz zaman (bkz. alta) Bizde şahsınızla ilgili kaydedilmiş veriler hakkında bilgi talep edebilir ve gerekliliğin olmaması durumunda verilerin silinmesini veya işlemenin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz.

Veriler kimlerle paylaşılır?

Prensip olarak kişisel verileriniz üçüncü şahıslara sadece sizinle akdedilen sözleşmenin uygulanması için gerekli olması,  Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO)  Madde 6 Fikra 1 lit. F anlamında menfaatlerin dengelenmesi esasına göre izin verilmesi, firma olarak verileri paylaşma konusunda sorumluluk taşımamız veya sizden bir onay verilmesi halinde paylaşılmaktadır.

EMKA kişisel verileri gerekirse yukarıda bahsedilen amaçlar için diğer Avrupa’daki EMKA Şirketler Topluluğu Şirketlerine aktarır, ama bu verileri sadece de yukarıda bahsedilen amaçların yerine getirilmesi için gerekli olması halinde paylaşır.

EMKA pazarlama ortakları ve ticari temsilcilerle birlikte çalışır (sözleşmeli işletmeler). Bu pazarlama ortakları ve ticari temsilciler sadece EMKA’nın talimatına göre çalışır ve sözleşmeyle geçerli veri koruma mevzuatı kapsamındaki gerekliliklerin uyulması konusunda yükümlülük altına alınır.

Bahsi geçen tarif edilen alıcılar ise muhtemelen Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde bulunur (“Üçüncü ülkeler”, bu ülkelerde uygulanabilir hukuk kapsamında veri koruma seviyesi Avrupa Birliği’ndekiyle eşit şekilde sağlanmamaktadır. Bu durumda AB standardına göre sözleşme şartları uygulanmaktadır, böylece kişisel verilerin korunması uygun ve makul güvencelerle garanti altına alınmaktadır. 

Veriler nerede işlenmektedir?

Kişisel verileriniz tarafımızca yalnızca Federal Almanya Cumhuriyeti’nde işlenmektedir.

“Taraf” olarak haklarınız

Size ait olup tarafımızca işlenen kişisel veriler hakkında bilgi edinme hakkınız bulunmaktadır.

Bilgiler yazılı olarak talep edilmezse, bu bilgilerin sizin tarafınızdan istendiğini ispat etmek için sizden kimliğiniz hakkında belgeler istememiz konusunda anlayışınızı rica ederiz.

Ayrıca yasal olarak izin verildiği takdirde düzeltme veya silme veya işlemenin kısıtlanması konusunda haklarınız bulunmaktadır.

Yasal talimatlar çerçevesinde verilerin işlenmesine karşı itiraz hakkınız bulunmaktadır. Aynı yasal düzenleme veri aktarılabilirlik hakkı için de geçerlidir.

Özellikle de Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO)  Madde 21, Fıkra 1 ve 2'ye göre verilerinizin doğrudan reklamla bağlantılı olarak işlenmesine karşılık, menfaatlerin dengelenmesi esasına göre gerçekleştiği takdirde itiraz hakkınız bulunmaktadır.

Veri koruma görevlimiz

İşletmemizde bir veri koruma görevlisi belirledik. Bu kişiye aşağıdaki iletişim yollarından ulaşabilirsiniz:

Securcon GmbH & Co. KG
Kai Wiesemann
Ludwigstraße 12
58638 Iserlohn
E-posta: info@securcon.de

İtiraz hakkı

Tarafımızca işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak verilerin korunması ile ilgili bir denetleme kurumu nezdinde itiraz hakkınız bulunmaktadır.

Güncelleme: 13.08.2018

 

Download EMKA nezdinde işlenen verilerle ilgili esaslar (pdf version, Aug 2018)