Skip to main content

 

Principiile prelucrării datelor la EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG

Ați ajuns la această pagină prin intermediul unui link, deoarece doriți să vă informați în legătură cu modul în care tratăm datele (dumneavoastră) cu caracter personal. Pentru a ne îndeplini obligațiile de informare în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția datelor (RGPD), vă prezentăm în cele ce urmează informațiile noastre referitoare la protecția datelor:

Cine este responsabilul pentru protecția datelor?

Responsabilul în sensul legislației privind protecția datelor este

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG
Langenberger Str.32
42551 Velbert

Alte informații despre compania noastră, datele privind persoanele cu drept de reprezentare precum și alte posibilități de contact găsiți în caseta redacțională a paginii noastre de Internet: https://www.emka.com/de_de/service/impressum/

Ce date ale dumneavoastră sunt procesate de noi? Și în ce scop?

Atunci când primim date de la dvs., acestea vor fi prelucrate în principiu doar în scopurile pentru care le-am primit sau colectat.

O prelucrare a datelor în alte scopuri este luată în calcul doar atunci când există normele legale necesare conform art. 6 alineat 4 RGPD. Eventualele obligații de informare conform art. 13 alineat 3 RGPD și art. 14 alineat 4 RGPD le vom respecta desigur în fiecare caz.

Care este baza juridica?

Baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este în principiu  – în măsura în care nu există prevederi juridice mai aplicate – art. 6 RGPD. Aici sunt luate în considerare în special următoarele posibilități:

·         Consimțământ (art. 6 par. 1 lit. a) RGPD)

·         Prelucrarea datelor pentru îndeplinirea contractelor (art. 6 par. 1 lit. b) RGPD

·         Prelucrarea datelor pe baza unei evaluări a intereselor (art. 6 par. 1 lit. f) RGPD

·         Prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unor obligații legale (art. 6 par. 1 lit. c) RGPD

Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate de dumneavoastră pe baza unui consimțământ, aveți dreptul de a revoca acest consimțământ în orice moment, cu efect pentru viitor.Atunci când prelucrăm datele pe baza unei evaluări comparative a intereselor, în calitate de persoană vizată aveți dreptul, ținând cont de normele art. 21 RGPD de a refuza prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cât timp sunt stocate datele?

Prelucrăm datele în măsura în care acest lucru este necesar pentru respectivul scop. Dacă există obligații legale de păstrare - de ex. în dreptul comercial sau dreptul fiscal - respectivele date cu caracter personal sunt stocate pe durata obligației de păstrare. După scurgerea perioadei obligatorii de păstrare, se verifică dacă mai este necesară și o altă prelucrare. Dacă nu mai există nicio necesitate, datele sunt șterse.

În principiu, spre finalul unui an calendaristic efectuăm o verificare a datelor în ceea ce privește necesitatea unei prelucrări ulterioare. Pe baza cantității de date, această verificare se efectuează în ceea ce privește tipurile specifice de date sau scopurile unei prelucrări.

Desigur, puteți în orice moment (vezi mai jos) să solicitați informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal care au fost salvate iar în cazul în care nu există necesitatea stocării să solicitați ștergerea datelor sau limitarea prelucrării.

Către ce destinatari sunt transmise datele?

Transmiterea către terți a datelor cu caracter personal are loc în principiu doar atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului încheiat cu dumneavoastră, transmiterea este permisă pe baza unei evaluări comparative a intereselor în sensul Art. 6 alineat 1 lit. F) RGPD, în ce măsură sunteți obligat legal la transmiterea datelor sau dacă ați acordat un consimțământ în acest sens.

EMKA transmite eventual datele cu caracter personal în scopurile numite mai sus către alte societăți europene ale concernului EMKA, însă doar atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopurilor numite mai sus.

EMKA lucrează cu distribuitori și reprezentanți comerciali (așa-numiții prelucrători de comenzi). Acești distribuitori și reprezentanți comerciali acționează doar pe baza instrucțiunilor EMKA și sunt obligați legal să respecte cerințele valabile privind protecția datelor.

Destinatarii descriși mai sus se găsesc pe cât posibil în țări din afara Uniunii Europene  („țări terțe“), în care dreptul aplicabil nu garantează același nivel de protecție a datelor ca în Uniunea Europeană. În acest caz sunt valabile clauzele contractuale standard din UE, pentru a asigura garanții adecvate și potrivite pentru protecția datelor cu caracter personal. 

Unde sunt prelucrate datele?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi exclusiv în Republica Federală Germania.

Drepturile dumneavoastră ca „persoană vizată“

Aveți dreptul de a solicita informații referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi.

La o solicitare de informații care nu este adresată în scris, vă rugăm să înțelegeți că vă vom solicita eventual dovezi care să certifice că dumneavoastră sunteți realmente persoana în cauză.

În plus, aveți dreptul la rectificarea, ștergerea sau limitarea prelucrării, în măsura în care acest drept vă revine legal.

De asemenea aveți dreptul de a refuza prelucrarea în cadrul normelor legale. Același lucru este valabil și pentru dreptul privind transferabilitatea datelor.

În special aveți un drept de revocare conform art. 21 alineat 1 și 2 RGPD împotriva prelucrării datelor dumneavoastră în legătură cu publicitatea directă, dacă aceasta se efectuează pe baza unei evaluări comparative a riscurilor.

Responsabilul nostru cu protecția datelor

Am numit un responsabil cu protecția datelor la noi în companie. Acesta are următoarele date de contact:

Securcon GmbH & Co. KG
Kai Wiesemann
Ludwigstraße 12
58638 Iserlohn
E-Mail: info@securcon.de

Dreptul de contestare

Aveți dreptul de a contesta prelucrarea datelor de către noi în fața unei autorități de supraveghere a protecției datelor.

Stadiu: 13.08.2018

 

Download Principiile prelucrării datelor la EMKA (pdf version, Aug 2018)