Skip to main content
Header Main Image

RGPD - UE: sunt solicitate soluții de închidere sigure

Soluția de închidere electronică Agent-E – de la EMKA

Soluția de închidere electronică Agent-E – de la EMKA

Echipare utlerioară simplă: Mâner rabatabil cu comandă electronică destinat utilizării în birouri resp. în departamentul de personal.

Echipare utlerioară simplă: Mâner rabatabil cu comandă electronică destinat utilizării în birouri resp. în departamentul de personal.

În viitor, dulapurile de birou care conțin date sensibile, date interne, cum sunt dosarele de personal, trebuie asigurate împotriva deschiderii neautorizate.

În viitor, dulapurile de birou care conțin date sensibile, date interne, cum sunt dosarele de personal, trebuie asigurate împotriva deschiderii neautorizate.

Accesul autorizat poate fi realizat în moduri multiple– chiar și în cazul dulapurilor de servere

Accesul autorizat poate fi realizat în moduri multiple– chiar și în cazul dulapurilor de servere

Control de acces central cu EMKA Control Cockpit

Control de acces central cu EMKA Control Cockpit

Noul sistem eCam protejeză dulapurile împotriva deschiderii neautorizate.

Noul sistem eCam protejeză dulapurile împotriva deschiderii neautorizate.

În data de 25 mai va intra în vigoare Regulamentul General de Protecție a Datelor, când societățile vor fi obligate să își asigure Date suspuse protecției sau datele secrete.  Și nu doar digital, ci și fizic– de exemplu acte, contracte, date personale și formulare clienți în dulapurile de birou.  Cerințele de siguranță cresc.  Iar EMKA are deja soluțiile. 

 

EMKA informează: Din  25 mai se aplică Regulamentul European General pentru Protecția Datelor

Nevoia pentru soluţii de închidere electromecanice creşte - şi va creşte în special cu aplicarea RGPD din 25 mai.  Din acest moment siguranţa fizică a datelor de birou va preocupa și mai mult societățile.  Multe firme se gândesc deja la asigurarea digitală a datelor, prelucrează datele de contact ale clienților și partenerilor de afaceri, și adapatează comuncarea prin e-mail sau trimiterea noutăților noilor prevederi legale.  Adeseori uită însă că RGPD - UE prevede și protecția informațiilor sensibile care se regăsesc în format tipărit sau scris de mână din dosare sau din dulapurile de birou.  Sunt afectate de aceste cerințe în special departamentele de personal.  Cel târziu la data aplicării RGPD societățile trebuie să îndeplinească cerința privind protecția datelor angajaților și candidaților. Toate datele sensibile trebuie să fie stocate într-o zonă protejată, cu posibilități de acces diferențiate pentru responsabilii de personal.  Un protocol ar trebui să poată dovedi, cine și când a accesat dosarele. 

Pentru a evita accesul neautorizat la aceste date și pentru a protocola accesul autorizat, sistemele de închidere electronice cu funcții de monitorizare oferă un grad ridicat de siguranță.  EMKA a dezvoltat în acest scop deja soluții pentru diferitele domenii de aplicare.

 

Sunt cerute soluții de închidere sigure

Azi societățile nu trebuie să se mai sperie de trecerea pe aceste sisteme, resp. de noua instalare a acestora.  Mecanismele de închidere clasice pot fi înlocuite în cel mai scurt timp cu sisteme de închidere electromecanice sau  pot fi combinate într-un sitem de închidere inteligent.

 

EMKA informează: Din  25 mai se aplică Regulamentul European General pentru Protecția Datelor

Nevoia pentru soluţii de închidere electromecanice creşte - şi va creşte în special cu aplicarea RGPD din 25 mai.  Din acest moment siguranţa fizică a datelor de birou va preocupa și mai mult societățile.  Multe firme se gândesc deja la asigurarea digitală a datelor, prelucrează datele de contact ale clienților și partenerilor de afaceri, și adapatează comuncarea prin e-mail sau trimiterea noutăților noilor prevederi legale.  Adeseori uită însă că RGPD - UE prevede și protecția informațiilor sensibile care se regăsesc în format tipărit sau scris de mână din dosare sau din dulapurile de birou.  Sunt afectate de aceste cerințe în special departamentele de personal.  Cel târziu la data aplicării RGPD societățile trebuie să îndeplinească cerința privind protecția datelor angajaților și candidaților. Toate datele sensibile trebuie să fie stocate într-o zonă protejată, cu posibilități de acces diferențiate pentru responsabilii de personal.  Un protocol ar trebui să poată dovedi, cine și când a accesat dosarele. 

Pentru a evita accesul neautorizat la aceste date și pentru a protocola accesul autorizat, sistemele de închidere electronice cu funcții de monitorizare oferă un grad ridicat de siguranță.  EMKA a dezvoltat în acest scop deja soluții pentru diferitele domenii de aplicare. 

 

Regulamentul privind protecția secretului comercial crește siguranța datelor

Aceasta nu reprezintă însă unica prevedere legală care trebuie respectată de către societăți neîntârziat.  Pe lângă RGPD trebuie implemetată în legislația germană începând cu iunie 2018 și Regulamentul UE privind protecția secretului comercial.  În timp ce RGPD se referă în special la datele cu caracter personal,  Regulamentul UE privind secretul comercial tematizează în special datele sensibile din domeniul de dezvoltare a produselor. Pentru întreprinderi acest lucru înseamnă:  Măsurile de protecție cum sunt limitările și controalele de acces trebuie dovedite de acum de către firme cu documentații. Angajații manipulează la locul de muncă în fiecare zi date sensibile, cum sunt de ex. contractele, listele cu furnziori sau informații patentate. 

Regulamentul privind secretul comercial prevede și:  În viitor reprezintă un secret comercial sau know-how (de ex. datele pentru un prototip, datele de proiect sau altele similare), numai datele pe care o societate le-a identificat ca atare. Dacă într-un litigiu nu se poate demonstra că informațiile corespunzătoare au fost marcate corespunzător și protejate împotriva accesului neautorizat, legea nu va garanta protecția acestor informații.  Folosirea sistemelor de închidere electronice poate reprezenta soluția adecvată în acest context.

 

Sunt cerute soluții de închidere sigure

Azi societățile nu trebuie să se mai sperie de trecerea pe aceste sisteme, resp. de noua instalare a acestora.  Mecanismele de închidere clasice pot fi înlocuite în cel mai scurt timp cu sisteme de închidere electromecanice sau  pot fi combinate într-un sitem de închidere inteligent.

 

Soluția de închidere electronică Agent-E – de la EMKA

EMKA a dezvoltat de exemplu prin „Agent E“  un sistem de siguranță care permite accesul personalizat la dulapuri, precum și o monitorizare și un control permanent al proceselor de deschidere și de închidere.  Accesul controlat al persoanelor autorizate la dulapurile de birou resp. de dosare este realizabil în mai multe moduri, de exemplu prin autorizarea angajaților fără contact, cu un suport de date RFID. Scanerul integrat în mâner citește cardul RFID și identifică astfel utilizatorul. În funcție de preferințele societății, comanda sistemului de închidere poate fi realizată și cu ajutorul unui app, a unui Pin-Code-Pad, a unui senzor cu amprentă digitală sau ajutorul unei comunicări Near Field (NFC).

 

Control de acces central cu EMKA Control Cockpit

Pentru că sistemul poate fi adapatat individual fiecărui client, în funcție de comanda electronică a sistemului de închidere dorită, sunt posibile cazuri de aplicare multiple.  La nevoie, sistemul controlează toate procedurile de deschidere și închidere prin programul software Control Cockpit. Pentru că așa cum am menționat,  dovada joacă un rol important în cadrul noului Regulament General de Protecție a Datelor UE.  Dacă o persoană neautorizată deschide un dulap cu dosare din cadrul departamentului de personal fără o autentificare prealabilă, centrala este informată neîntârziat și poate reacționa.  Programul Control Cockpit administrează toate drepturile de acces și documentează toate procesele de deschidere și închidere. 

 

Noul sistem eCam protejeză dulapurile împotriva deschiderii neautorizate.

EMKA și-a extins de asemenea portofoliul sistememelor de închidere electronice cu noul sistem „eCam“: Un sistem de închidere electromecanic cu¬camă, care se aplică în interiorul dulapului, asigură ușile, capacele & altele, împotriva deschiderii neautorizate – pentru protecția împotriva furtului sau sabotajului.

 

Tehnica de închidere cu sistem.

Există multe motive pentru a dota sistemele de închidere mecanice existente sau de a le extinde prin sisteme electronice.  EMKA oferă un portofoliu vast de soluții de închidere electromecanice, care sunt adecvate aproape fiecărei branșe în contextul RGPD - UE - inclusiv prin monitorizarea centrală a tuturor dulapurilor care conțin date sensibile.

 

 

Foraibăr
Sisteme de închidere
Balamale
Garnituri