Managementul mediului
Managementul mediului

„Producţie ecologică“ la EMKA

Protecţia generală a mediului şi utilizarea conştientă a resurselor naturale fac parte din filozofia de afaceri fundamentală a firmei EMKA. Transformarea continuă a proceselor de proiectarea şi producţie precum şi modificările tehnice aduse facilităţilor sunt consecinţe vizibile ale conştientizării problemelor de mediu. Această abordare a rezultat începând cu ianuarie 2007 în certificarea conformităţii cu standardul internaţional privind managementul mediului (DIN ISO 14001) de către Germanischer Lloyd.

  • Panouri solare situate pe acoperiş pentru încălzirea apei necesare grupurilor sociale 
  • Circulaţie închisă a apei de răcire în producerea materialelor plastice
  • Reprocesarea apei necesare procesului de producţie din cadrul departamentelor de turnare a zincului
  • Modernizarea întregului sistem de încălzire. Prin intermediul unei tehnologii de control programabile pot fi încălzite sectoare individuale ale halelor de producţie sau clădirilor de birouri
  •  Economisirea energiei poate rezulta şi din menţinerea unor temperaturi mai scăzute noaptea sau la sfârşit de săptămână

Descărcare certificare

CAD Login

24.04.-28.04.2017
Hannover, Germany
We look forward
to your visit!
Hall 5, Booth #A18

25.08.-03.09.2017
Düsseldorf, Germany
We look forward
to your visit!

Free Recall

Free Recall