Skip to main content
Header Main Image

Declaraţie referitoare la conformitate RoHS şi directive WEEE

Premise şi cerinţe

Directivele RoHS şi WEEE sunt valabile în toate ţările Uniunii Europene. Aceste directive reglementează cu privire la contaminare punerea în circulaţie şi eliminarea deşeurilor provenite din aparaturi electrice şi electronice pe teritoriul UE. 

Directiva UE 2002/95/CE, pe scurt RoHS (Restriction of Hazardous Substances) pentru limitarea utilizării anumitor substanţe în echipamente electrice şi electronice reglementează începând cu 1 iulie 2006 concentraţia substanţelor precum plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent şi bifenili polibromuraţi în echipamentele electrice şi electronice scoase în circulaţie după acea dată.

În strânsă legătură cu directiva RoHS a fost adoptată şi Directiva EU 2002/96/CE, pe scurt WEEE (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice). Obiectivul principal al directivei WEEE este de a susţine reutilizarea şi reducerea echipamentelor electrice şi electronice folosite, precum şi reutilizarea, reciclarea şi recuperarea acestora. 

Reglementările directivei WEEE au devenit parte integrantă a legislaţiei germane prin încorporarea lor în legea privind echipamentele electrice şi electronice (ElektroG), intrată în vigoare la data de 16 martie 2005.

Declaraţie de conformitate RoHS

Grupul EMKA acţionează în lumea întreagă şi consideră protecţie mediului înconjurător şi a resurselor drept obligaţie a companiei. Ca urmare, EMKA BeschIagteiIe GmbH & Co. KG s-a decis să adopte directiva RoHS pentru toată gama de produse.

Începând cu termenul impus legal (1 iulie 2006), întreaga gamă de produse ale programului standard al firmei EMKA este în conformitate cu RoHS.