Skip to main content

Managementul mediului

Protecţia generală a mediului şi utilizarea conştientă a resurselor naturale fac parte din filozofia de afaceri fundamentală a firmei EMKA. Transformarea continuă a proceselor de proiectarea şi producţie precum şi modificările tehnice aduse facilităţilor sunt consecinţe vizibile ale conştientizării problemelor de mediu. Această abordare a rezultat începând cu ianuarie 2007 în certificarea conformităţii cu standardul internaţional privind managementul mediului (DIN ISO 14001) de către Germanischer Lloyd.

„Producţie ecologică“ la EMKA

  • Panouri solare situate pe acoperiş pentru încălzirea apei necesare grupurilor sociale 
  • Circulaţie închisă a apei de răcire în producerea materialelor plastice
  • Reprocesarea apei necesare procesului de producţie din cadrul departamentelor de turnare a zincului
  • Modernizarea întregului sistem de încălzire. Prin intermediul unei tehnologii de control programabile pot fi încălzite sectoare individuale ale halelor de producţie sau clădirilor de birouri
  •  Economisirea energiei poate rezulta şi din menţinerea unor temperaturi mai scăzute noaptea sau la sfârşit de săptămână


Descárcare certificare

Declaraţie referitoare la conformitate RoHS şi directive WEEE

Premise şi cerinţe

Directivele RoHS şi WEEE sunt valabile în toate ţările Uniunii Europene. Aceste directive reglementează cu privire la contaminare punerea în circulaţie şi eliminarea deşeurilor provenite din aparaturi electrice şi electronice pe teritoriul UE. 

Directiva UE 2002/95/CE, pe scurt RoHS (Restriction of Hazardous Substances) pentru limitarea utilizării anumitor substanţe în echipamente electrice şi electronice reglementează începând cu 1 iulie 2006 concentraţia substanţelor precum plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent şi bifenili polibromuraţi în echipamentele electrice şi electronice scoase în circulaţie după acea dată.

În strânsă legătură cu directiva RoHS a fost adoptată şi Directiva EU 2002/96/CE, pe scurt WEEE (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice). Obiectivul principal al directivei WEEE este de a susţine reutilizarea şi reducerea echipamentelor electrice şi electronice folosite, precum şi reutilizarea, reciclarea şi recuperarea acestora. 

Reglementările directivei WEEE au devenit parte integrantă a legislaţiei germane prin încorporarea lor în legea privind echipamentele electrice şi electronice (ElektroG), intrată în vigoare la data de 16 martie 2005.

Declaraţie de conformitate RoHS

Grupul EMKA acţionează în lumea întreagă şi consideră protecţie mediului înconjurător şi a resurselor drept obligaţie a companiei. Ca urmare, EMKA BeschIagteiIe GmbH & Co. KG s-a decis să adopte directiva RoHS pentru toată gama de produse.

Începând cu termenul impus legal (1 iulie 2006), întreaga gamă de produse ale programului standard al firmei EMKA este în conformitate cu RoHS.

WEEE-directive

The products offered by EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG are intended solely for the B2B-aera (in accordance with the WEEE-directive). They could be returned to us or could be disposed by a commercial dumping enterprise after being used. A disposal through the municipal collection system is not permitted.
In the case of return to us we ensure a professional utilization or disposal.

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG