Skip to main content

Pagina web EMKA - Termeni şi condiţii de utilizare

Copyrights

© Copyright 2009 EMKA Beschlagteile GmbH & Co KG.

Toate drepturile rezervate. Toate textele, referinţele, imaginile şi alte ilustraţii de pe pagina noastră sunt supuse copyright-ului precum şi altor legi privind protecţia proprietăţii intelectuale. Nu pot fi copiate, modificate sau dezvăluite unor terţe persoane în scopuri comerciale sau doar spre transmitere. În plus, pagina web a firmei EMKA poate include referinţe spre drepturi de proprietate ale unor terţe părţi, precum şi informaţii referitoare la posibile drepturi de copyright care trebuie respectate.

Protecţia mărcilor

Utilizarea neautorizată a acestor mărci sau a altor materiale este interzisă în mod explicit şi ar reprezenta o violare a dreptului de copyright, de marcă sau a altor drepturi conexe.

Limitarea răspunderii

Toate informaţiile acestei pagini web servesc doar prezentării firmei EMKA şi a produselor şi serviciilor acesteia. Nu se oferă însă nici o garanţie, fie explicită sau implicită, cu privire la caracterul complet şi corectitudinea informaţiilor din această pagină web.

Utilizatorul acestei pagini web declară că este de acord să utilizeze această pagină web şi informaţiile ei pe riscul propriu. Nici EMKA şi nici o terţă parte - implicată în design-ul, crearea sau transmiterea acestei pagini web - nu poate fi considerată responsabilă pentru daune sau încălcări rezultate din accesul sau refuzul accesului, din utilizarea sau refuzul utilizării prezentei pagini web, sau pentru acţiuni bazate pe informaţii conţinute în această pagină web.

Pagini web ale unor terţe părţi / Link-uri

Prezenta pagină web include şi link-uri sau trimiteri la pagini web ale unor terţe părţi. Aceste link-uri spre pagini web ale unor terţe părţi nu înseamnă că EMKA este de acord cu conţinutul respectivelor pagini web. EMKA nu îşi asumă nici o răspundere privitoare la disponibilitatea sau conţinutul respectivelor pagini web şi nu poate fi considerată responsabilă pentru daune sau încălcări rezultate din utilizarea conţinuturilor respective, indiferent de modul utilizării. Link-urile la alte pagini web sunt puse la dispoziţie doar spre confortul utilizatorului prezentei pagini web iar accesarea acestor pagini web se va efectua pe riscul utilizatorului.

Informaţii oferite de utilizator

În ceea ce priveşte conţinutul şi corectitudinea, utilizatorul prezentei pagini web este singurul responsabil pentru toate informaţiile pe care le transmite firmei EMKA. În plus el poartă şi răspunderea protejării drepturilor unor terţe părţi împotriva oricăror încălcări. Utilizatorul este de acord ca respectivele informaţii să fie stocate de EMKA şi utilizate în scopuri statistice sau în alte scopuri comerciale.

Lege aplicabilă (Jurisdicţie)

Toate litigiile rezultate în legătură cu prezenta pagină web sau cu utilizarea acesteia vor fi supuse legislaţiei Republicii Federale Germania.

Declaraţie de confidenţialitate

EMKA este conştientă de importanţa protejării informaţiilor dumneavoastră private când utilizaţi pagina noastră de web. Protecţia datelor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. De aceea dorim să vă informăm cu privire la datele pe care le stocăm, momentul stocării acestora şi utilizarea acestora. Prin prezenta declaraţie de confidenţialitate dorim să vă informăm cu privire la măsurile de securitate.

Acord

Prin utilizarea paginii noastre web vă daţi automat acordul cu privire la stocarea şi utilizarea datelor dvs. conform specificaţiilor prezentei declaraţii. Modificările prezentei declaraţii de confidenţialitate vor fi publicate pe prezenta pagină web, astfel încât veţi fi informaţi în orice moment cu privire la datele stocate şi utilizate de EMKA.

Drept de acces şi corectare

Aveţi dreptul de a revizui şi modifica orice date personale stocate în sistemul nostru în cazul în care le consideraţi învechite sau incorecte. În acest sens, trimiteţi un e-mail la adresa specificată la Imprint sau contactaţi angajatul însărcinat cu protecţia datelor la adresa de mai jos.

Colectarea datelor

Puteţi utiliza pagina noastră web şi fără a face cunoscute datele dumneavoastră personale. Dezvăluirea datelor dvs. personale nu reprezintă a condiţie pentru utilizarea paginii noastre, ea fiind necesară doar în momentul în care trebuie să vă livrăm un produs sau un serviciu la cererea dumneavoastră. Când utilizaţi pagina noastră web, noi stocăm datele pe serverele noastre în scopuri de securitate. Aceste date pot include numele furnizorului dvs. de servicii de internet, pagina web de la care aţi ajuns la pagina noastră, paginile web pe care le vizitaţi pornind de la pagina noastră şi adresa dvs. IP. Aceste date ar putea conduce la identificarea dvs., însă noi nu le folosim în acest scop. Din când în când utilizăm aceste date în scopuri statistice, păstrând însă anonimitatea fiecărui utilizator individual astfel încât persoana nu poate fi identificată. În cazurile în care datele dvs. personale sunt transmise unor terţe părţi în scopul livrării produselor sau serviciilor pe care le-aţi solicitat sau în alte scopuri autorizate de dvs., măsurile tehnice şi organizatorice luate de noi vor asigura respectarea reglementărilor privind protecţia datelor.
Colectarea şi procesarea datelor personale
Colectăm doar datele personale dezvăluite nouă prin înregistrare, completare de formulare sau e-mail, ca parte a comenzilor dvs. pentru produse şi servicii, a întrebărilor sau cererilor referitoare la materialele comandate sau în alte situaţii similare în care aţi ales să ne furnizaţi date personale.
Baza de date şi conţinutul ei rămân în cadrul companiei noastre şi a providerului nostru. Datele dvs. personale nu vor fi transmise sub nici o formă unor terţe părţi de către noi sau de către persoanele cu care colaborăm decât dacă am obţinut acordul dvs. în acest sens sau suntem obligaţi din punct de vedere legal să le transmitem.

Drept de revocare

În orice moment sunteţi îndreptăţit să vă revocaţi acordul privind utilizarea datelor dvs. personale în viitor. În acest sens, trimiteţi un e-mail la adresa specificată la Imprint sau contactaţi angajatul însărcinat cu protecţia datelor.

Arhivarea datelor

Arhivăm date personale doar atâta timp cât este necesar în vederea prestării unui serviciu pe care l-aţi solicitat sau pentru care v-aţi dat acordul. Excepţie fac cazurile în care arhivarea datelor este cerută de lege (de ex. în cazul unui litigiu în curs).

Securitate

EMKA a luat măsuri tehnice şi organizatorice pentru a vă proteja datele împotriva manipulării, pierderii, distrugerii şi accesului persoanelor neautorizate. Orice date personale furnizate firmei EMKA de către dvs. vor fi codificate la transmitere pentru a preveni utilizarea lor de către terţe părţi neautorizate. Măsurile noastre de securitate sunt adaptate continuu la dezvoltările tehnologice noi.

EMKA Download-Termeni şi condiţii generale

Prin prezenta, EMKA vă oferă o licenţă personală neexclusivă pentru utilizarea materialelor pe care le veţi descărca (numite în continuare "material"). Această licenţă este supusă permanent următoarelor condiţii: Acest material este proprietate intelectuală a firmei EMKA şi este supus dreptului de copyright. Nu aveţi dreptul să acordaţi sub-licenţe pentru material sau alte drepturi acordate dvs. prin prezentul acord, sau să transmiteţi, să cedaţi sau să vindeţi astfel de materiale sau drepturi. În ciuda actualizării permanente a informaţiilor din această pagină web, EMKA nu îşi asumă nici o răspundere şi nu oferă nici o garanţie cu privire la actualitatea, corectitudinea şi caracterul complet al informaţiilor. Se aplică exonerarea de răspundere definită mai jos.

Exonerare de răspundere

În cazul în care nu există reglementări legale sau alte acorduri contrare, EMKA nu va prelua nici o răspundere pentru daune directe sau indirecte rezultate din utilizarea prezentei pagini web sau a altor pagini web la care ea face trimitere.
Contact
Pentru orice probleme, întrebări sau sugestii vă rugăm să contactaţi angajatul însărcinat cu protecţia datelor al firmei EMKA. Dezvoltarea continuă a internetului necesită modificări ocazionale ale declaraţiei de confidenţialitate. Ne rezervăm dreptul de a face modificări ori de câte ori acest lucru este necesar.