Skip to main content

Declarație de confidențialitate

Ne bucurăm foarte mult pentru interesul dumneavoastră față de pagina noastră de internet și față de activitatea noastră. În cele ce urmează vă oferim informații cu privire la modalitatea în care colectăm, prelucrăm și utilizăm date în situația în care accesați pagina noastră de internet sau utilizați serviciile noastre.

 

1.         Informație cu privire la colectarea datelor cu caracter personal

(1)       În cele ce urmează vă informăm cu privire la colectarea datelor cu caracter personal la utilizarea paginii noastre de internet. Datele cu caracter personal reprezintă toate datele care fac legătura cu dumneavoastră personal, de exemplu numele, adresa, adresele de e-mail, conduita utilizatorului.

(2)       În situația în care ne contactați prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele comunicate de dumneavoastră (adresa dumneavoastră de e-mail, numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră, numărul dumneavoastră de telefon) sunt stocate de noi pentru a formula răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Datele generate în acest context sunt șterse de noi după ce nu mai este necesară stocarea sau restricționăm prelucrarea, în situația în care sunt aplicabile obligații legale de stocare.

(3)       În situația în care, pentru realizarea de funcții individuale ale ofertei noastre, apelăm la furnizori de servicii mandatați sau dacă dorim să utilizăm datele dumneavoastră în scopuri publicitare, urmează să vă informăm în cele ce urmează în detaliu cu privire la operațiunile în cauză. În acest sens menționăm și criteriile reglementate pentru durata de stocare.

 

2.         Responsabil pentru protecția datelor

Am desemnat pentru întreprinderea noastră un responsabil pentru protecția datelor.

 

SecurCon GmbH & Co. KG 

Seiferstraße 12

58638 Iserlohn / Germania

Telefon: +49 2371-2196531

E-mail: info@securcon.de

 

3.         Drepturile dumneavoastră

(1)       Dețineți față de noi de următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal care se referă la dumneavoastră:

–       Dreptul de participare la informare,

–       Dreptul la rectificare sau ștergere,

–       Dreptul la restricționarea prelucrării,

–       Dreptul la formularea opoziției împotriva prelucrării,

–       Dreptul la portabilitatea datelor.

(2)       Dispuneți în mod suplimentar de dreptul de a formula la o autoritate de supraveghere în domeniul protecției datelor o plângere cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

4.         Colectarea datelor cu caracter personal la accesarea paginii noastre de internet

(1)       La utilizarea exclusiv informativă a paginii de internet, ceea ce înseamnă în situația în care nu vă înregistrați sau nu ne transmiteți alte informații, colectăm numai datele cu caracter personal pe care ni le transmite browser-ul dumneavoastră către serverul nostru. În situația în care doriți să vizualizați pagina noastră de internet, colectăm următoarele date care ne sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă afișa pagina noastră de internet și pentru a garanta stabilitatea și siguranța (temeiul legal este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din regulamentul general UE privind protecția datelor):

–       Adresă IP

–       Data și ora solicitării

–       Diferența între zonele de fus orar față de Greenwich Mean Time (GMT)

–       Conținutul solicitării (pagina concretă)

–       Stadiul accesării/codul de accesare HTTP

–       Volumul de date transmis

–       Pagina de internet de la care provine solicitarea

–       Browser-ul

–       Sistemul de operare și interfața acestuia

–       Limba și versiunea software-ului de navigare.

(2)       Suplimentar față de datele menționate anterior, când utilizați pagina noastră de internet sunt memorate cookies pe computerul dumneavoastră. Cookies reprezintă mici fișiere text memorate pe hard-disk-ul dumneavoastră cu repartizarea în funcție de browser-ul pe care îl utilizați și prin intermediul cărora entitatea care aplică un cookie (în speță compania noastră) recepționează anumite informații. Cookies nu pot executa programe sau transfera viruși asupra computerului dumneavoastră. Acestea sunt utilizate pentru a îmbunătăți în ansamblu ușurința de utilizare și a crește eficiența ofertei pe internet.

(3)       Utilizarea de cookie-uri:

a)        Această pagină de internet utilizează următoarele tipuri de cookies pentru care volumul și modalitatea de funcționare sunt descrise în cele ce urmează:

–       Cookie-uri temporare (a se vedea în acest sens litera b)

–       Cookie-uri persistente (a se vedea în acest sens litera c).

b)        Cookie-urile temporare sunt șterse automat când închideți browser-ul. Din această categorie fac parte în special cookies de sesiune. Acestea memorează un așa-numit ID de sesiune în baza căruia pot fi repartizate diferite solicitări transmise de către browser-ul dumneavoastră în cadrul sesiunii comune.  Astfel poate fi recunoscut computerul dumneavoastră când reveniți la pagina noastră de internet. Cookie-urile de sesiune sunt șterse când vă deconectați sau când închideți browser-ul dumneavoastră.

c)         Cookie-urile persistente sunt șterse automatizat, după expirarea unui interval predefinit, care poate diferi în funcție de cookie. Dispuneți de posibilitatea de a șterge cookie-urile în orice moment în setările de siguranță ale browser-ului dumneavoastră.

d)        Aveți posibilitatea de a configura setarea browser-ului dumneavoastră conform solicitărilor dumneavoastră și de a refuza de exemplu acceptarea de Third-Party-Cookies sau a tuturor cookie-urilor. Vă atragem atenția asupra faptului că există în acest caz eventual posibilitatea de a nu putea utiliza toate funcțiile acestei pagini de internet.

 

5.         Securitatea datelor

(1)       La accesarea paginii de internet, utilizăm procedura SSL (Secure Socket Layer) folosită pe scară largă, împreună cu cel mai înalt nivel de criptare disponibil la momentul de față și acceptat de browser-ul dumneavoastră. De regulă, este vorba despre o criptare de 256 biți. În cazul în care browser-ul dumneavoastră nu acceptă criptarea de 256 biți, revenim la tehnologia v3 de 128 biți. În situația în care o pagină individuală de pe site-ul nostru de internet este transmisă criptat, veți recunoaște acest aspect pin simbolul de cheie, respectiv lacăt în bara de stare inferioară a browser-ului dumneavoastră.

(2)       În mod suplimentar, adoptăm măsurile de siguranță tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor dumneavoastră împotriva modificărilor accidentale sau intenționate, a pierderii parțiale sau integrale a acestora, a distrugerii sau a accesării de către persoane neautorizate. Măsurile noastre de siguranță sunt îmbunătățite în mod constant, în conformitate cu dezvoltarea tehnologiei.

 

6.         Link-uri

     În măsura în care utilizați link-uri externe oferite în cadrul paginii noastre de internet, prezenta declarație de confidențialitate nu este aplicabilă asupra acestor link-uri. În situația în care oferim link-uri, depunem eforturi pentru a ne asigura că și acesta respectă standardele noastre de protecție a datelor și de siguranță. Cu toate acestea, nu avem influență asupra respectării protecției datelor și a normelor de siguranță de către alți furnizori. Din acest motiv, vă rugăm să vă informați pe paginile de internet ale celorlalți furnizori cu privire la declarațiile de confidențialitate publicate la nivelul acestora.

 

7.         Utilizarea de Social-Media-Plug-ins

(1)       În prezent, utilizăm următoarele Social-Media-Plug-ins: Facebook, Xing, Google+, LinkedIn, YouTube. În acest sens utilizăm așa-numita soluție cu două clicuri. Aceasta înseamnă că, atunci când accesați pagina noastră de internet, nu sunt transmise inițial în principiu date cu caracter personal furnizorilor de plug-in-ului. Furnizorul plug-in-ului poate fi recunoscut de dumneavoastră prin intermediul marcajului de la nivelul casetei, cu ajutorul inițialei sau ori a logo-ului. Vă oferim posibilitatea de a comunica direct cu furnizorul de plug-in prin intermediul butonului. Numai în situația în care selectați rubrica marcată și o activați în acest mod, furnizorul plug-in-ului este informat asupra faptului că ați accesat pagina respectivă de internet din cadrul ofertei noastre online. În mod suplimentar, sunt transmise datele menționate la punctul 4 din această declarație. În cazul Facebook și Xing, conform informațiilor transmise de către furnizorii respectivi, adresa IP este anonimizată în Germania imediat după colectare. Prin activarea plug-in-ului sunt transmise astfel datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorul respectiv de plug-in și sunt stocate la locația respectivă (în cazul furnizorilor americani, în SUA). Deoarece furnizorul de plug-in efectuează colectarea datelor în special prin intermediul cookie-urilor, vă recomandăm, înainte de a face clic pe casetele gri, să ștergeți toate cookie-urile prin intermediul setărilor de siguranță ale browser-ului dumneavoastră.

(2)       Nu putem influența datele colectate și procesele de colectare a datelor și nu ne sunt cunoscute volumul integral al stocării datelor, scopurile prelucrării, termenele de stocare. Nu deținem nici informații cu privire la ștergerea informațiilor colectate de către furnizorul plug-in-ului.

(3)       Furnizorul plug-in-ului stochează datele colectate despre dumneavoastră sub formă de profiluri de utilizator și le utilizează pentru efectuarea de publicitate, studii de piață și/sau pentru structurarea paginii sale de internet în funcție de necesități. O asemenea evaluare se realizează în special (și pentru utilizatorii care nu sunt autentificați) pentru prezentarea de publicitate adaptată în funcție de necesar și pentru a-i informa pe alți utilizatori ai rețelei de socializare cu privire la activitățile acestora pe pagina noastră de internet. Vă revine un drept de contestare împotriva creării acestor profiluri de utilizator, iar pentru exercitarea acestui drept trebuie să luați legătura cu furnizorul plug-in-ului respectiv. Prin intermediul plug-in-urilor vă oferim posibilitatea de a interacționa cu rețele sociale și alți utilizatori, astfel încât să ne putem îmbunătăți oferta și să putem crește gradul de atractivitate al acesteia pentru dumneavoastră, în calitate de utilizator. Temeiul legal pentru utilizarea plug-in-ului este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.

(4)       Comunicarea datelor se realizează indiferent dacă dumneavoastră dețineți un cont la furnizorul plug-in-ului și dacă sunteți autentificat la acesta. Dacă sunteți autentificat la furnizorul plug-in-ului, datele dumneavoastră înregistrate la noi sunt repartizate direct contului dumneavoastră existent la furnizorul plug-in-ului. Dacă acționați butonul activat și dacă asociați de exemplu pagina prin intermediul unui link, furnizorul plug-in-ului stochează și această informație la nivelul contului dumneavoastră de utilizator și o face publică pentru contactele dumneavoastră. După utilizarea unei astfel de rețele de socializare, vă recomandăm să vă deconectați în mod curent, în special însă înainte de activarea butonului, deoarece dispuneți în acest mod de posibilitatea de a evita o repartizare în funcție de profilul dumneavoastră la furnizorul plug-in-ului.

(5)       Informații suplimentare cu privire la scopul și volumul colectării datelor și prelucrării acestora de către furnizorul plug-in-ului pot fi consultate de dumneavoastră în declarațiile de confidențialitate ale acestor furnizori prezentate în cele ce urmează. În cadrul acestora puteți consulta și informații suplimentare cu privire la drepturile dumneavoastră asociate și la posibilitățile de configurare pentru protejarea sferei dumneavoastră private.

(6)       Adresele furnizorilor respectivi de plug-in-uri și URL cu informațiile aferente cu privire la protecția datelor:

a)        Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, SUA; http://www.facebook.com/policy.php; informații suplimentare cu privire la colectarea datelor: http://www.facebook.com/help/186325668085084.  Facebook și-a asumat obligația de respectare a EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b)        Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

c)         Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, SUA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google și-a asumat obligația de respectare a EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

          f)       LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, SUA; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn și-a asumat obligația de respectare a EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

          g)      YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA.; https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

 

8.         Integrarea clipurilor video YouTube

(1)       Am integrat clipurile video YouTube în oferta noastră online, fiind stocate la http://www.YouTube.com și accesate direct de pe pagina noastră de internet. Toate acestea sunt integrate în „modul extins de protecție a datelor“, ceea ce înseamnă că nu sunt transmise date despre dumneavoastră, în calitate de utilizator, către YouTube, în situația în care nu redați clipurile video. Numai dacă redați clipurile video sunt transmise datele menționate la alineatul 2. Nu exercităm nicio influență asupra acestui transfer de date.

(2)       Prin accesarea paginii de internet, YouTube recepționează informația în sensul că ați accesat pagina subsecventă corespunzătoare pe pagina noastră de internet. În mod suplimentar, sunt transmise datele menționate la punctul 4 din această declarație. Acest demers se realizează indiferent dacă YouTube pune la dispoziție un cont de utilizator prin intermediul căruia sunteți autentificat sau dacă nu există un cont de utilizator. Dacă sunteți conectat la Google, datele dumneavoastră sunt repartizate direct contului dumneavoastră. În situația în care nu doriți repartizarea cu profilul dumneavoastră la YouTube, trebuie să vă deconectați înainte de activarea butonului. YouTube stochează datele dumneavoastră sub formă de profiluri de utilizator și le utilizează în scopuri de publicitate, studii de piață și/sau pentru structurarea în funcție de necesități a paginii sale de internet. O asemenea evaluare se realizează în special (chiar și pentru utilizatorii care nu sunt autentificați) pentru asigurarea de publicitate adaptată în funcție de necesar și pentru a-i informa pe alți utilizatori ai rețelei de socializare cu privire la activitățile acestora pe pagina noastră de internet. Vă revine un drept de contestare împotriva creării acestor profiluri de utilizator, iar pentru exercitarea acestui drept trebuie să luați legătura cu YouTube.

(3)       Informații suplimentare cu privire la scopul și volumul colectării datelor și prelucrării acestora de către YouTube pot fi consultate de dumneavoastră în declarația de confidențialitate. În cadrul acestora puteți consulta și informații suplimentare cu privire la drepturile dumneavoastră și la posibilitățile de configurare pentru protejarea sferei dumneavoastră private: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și în SUA și și-a asumat și obligația de respectare a EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

9.         Integrarea Google Maps

(1)       Pe această pagină de internet utilizăm oferta pusă la dispoziție de către Google Maps. În acest mod vă putem afișa hărți interactive direct pe pagina de internet și vă permitem utilizarea confortabilă a funcției de hartă.

(2)       Prin accesarea paginii de internet, Google recepționează informația în sensul că ați accesat pagina subsecventă corespunzătoare pe pagina noastră de internet. În mod suplimentar, sunt transmise datele menționate la punctul 4 din această declarație. Acest demers se realizează indiferent dacă Google pune la dispoziție un cont de utilizator prin intermediul căruia sunteți autentificat sau dacă nu există un cont de utilizator. Dacă sunteți conectat la Google, datele dumneavoastră sunt repartizate direct contului dumneavoastră. În situația în care nu doriți repartizarea cu profilul dumneavoastră la Google, trebuie să vă deconectați înainte de activarea butonului. Google stochează datele dumneavoastră sub formă de profiluri de utilizator și le utilizează în scopuri de publicitate, studii de piață și/sau pentru structurarea în funcție de necesități a paginii sale de internet. O asemenea evaluare se realizează în special (chiar și pentru utilizatorii care nu sunt autentificați) pentru asigurarea de publicitate adaptată în funcție de necesar și pentru a-i informa pe alți utilizatori ai rețelei de socializare cu privire la activitățile acestora pe pagina noastră de internet. Vă revine un drept de contestare împotriva creării acestor profiluri de utilizator, iar pentru exercitarea acestui drept trebuie să luați legătura cu Google.

(3)       Informații suplimentare cu privire la scopul și volumul colectării datelor și prelucrării acestora de către furnizorul plug-in-ului pot fi consultate de dumneavoastră în declarațiile de confidențialitate ale furnizorului. În cadrul acestora puteți consulta și informații suplimentare cu privire la drepturile dumneavoastră asociate și la posibilitățile de configurare pentru protejarea sferei dumneavoastră private: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și în SUA și și-a asumat și obligația de respectare a EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/list.

 

10.      Înregistrarea CAD

(1)       În măsura în care doriți să utilizați datele noastre referitoare la construcții (date CAD), trebuie să vă înregistrați prin comunicarea denumirii firmei dumneavoastră, a numelui, a adresei, a adresei de e-mail, a numărului de telefon, a unei parole selectate pe cont propriu, precum și a numelui dumneavoastră de utilizator care poate fi selectat la alegere. În scop de înregistrare utilizăm așa-numita procedură Double-opt-in, ceea ce înseamnă că înregistrarea dumneavoastră este finalizată numai dacă ați confirmat în prealabil înregistrarea dumneavoastră prin intermediul unui e-mail de confirmare care v-a fost transmis în acest scop, prin selectarea link-ului conținut în acest scop. În situația în care confirmarea dumneavoastră în acest sens nu este transmisă pe parcursul unui interval de 24 de ore, înregistrarea dumneavoastră este radiată automat din baza noastră de date. Este obligatorie menționarea datelor menționate anterior, toate celelalte informații pot fi puse la dispoziție de dumneavoastră voluntar, prin utilizarea datelor noastre CAD.

(2)       În situația în care utilizați datele noastre CAD, memorăm datele dumneavoastră necesare pentru executarea contractului până la momentul la care ștergeți definitiv contul dumneavoastră de acces. În mod suplimentar, stocăm datele voluntare comunicate de dumneavoastră pentru perioada utilizării de dumneavoastră a datelor noastre CAD, în măsura în care nu le ștergeți în prealabil. Dispuneți de posibilitatea de a administra și a modifica toate datele în secțiunea protejată a clienților. Temeiul legal este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.

 

11.      Newsletter

(1)       În baza acordului dumneavoastră vă puteți abona la newsletter-ul nostru, prin intermediul căruia vă informăm cu privire la ofertele noastre actuale interesante. Produsele și serviciile promovate sunt menționate în declarația de consimțământ.

(2)       Pentru abonarea la newsletter-ul nostru, utilizăm așa-numita procedură Double-opt-in. Aceasta înseamnă că, după înregistrarea dumneavoastră, vă transmitem un e-mail la adresa de e-mail menționată, prin care vă solicităm confirmarea faptului că vă doriți expedierea newsletter-ului. În situația în care nu confirmați abonarea dumneavoastră în termen de 24 de ore, informațiile dumneavoastră sunt blocate și sunt șterse automat după o lună. În mod suplimentar, memorăm adresele dumneavoastră IP utilizate și datele abonării și confirmării. Scopul procedurii este acela de a dovedi abonarea dumneavoastră și, eventual, de a putea clarifica o eventuală utilizare abuzivă a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

(3)       Informația obligatorie pentru expedierea newsletter-ului este reprezentată exclusiv de adresa dumneavoastră de e-mail. Comunicarea datelor suplimentare, marcate distinct, se realizează cu caracter voluntar și este utilizată pentru a vă putea aborda personal. După confirmarea dumneavoastră, memorăm adresa dumneavoastră de e-mail în scopul expedierii newsletter-ului. Temeiul legal este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor.

(4)       Dispuneți de posibilitatea de a revoca în orice moment acordul cu privire la expedierea newsletter-ului și puteți renunța la recepționarea newsletter-ului. Puteți formula revocarea prin selectarea link-ului pus la dispoziție în fiecare e-mail prin care este expediat newsletter-ul, prin e-mail către info@emka.com sau printr-un mesaj transmis către datele de contact menționate în caseta tehnică.

 

12.      Utilizarea Google Analytics

(1)       Această pagină web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează așa-numite „cookies”, fișiere text care sunt salvate pe computerul dvs. și care permit analizarea utilizării paginii web. Informațiile obținute prin cookies cu privire la utilizarea de către dvs. a acestor pagini web sunt, de regulă, transmise și salvate într-un server al Google din SUA. În cazul în care activați anonimizarea IP pe această pagină web, adresa dvs. IP va fi abreviată de către Google, în statele membre ale UE sau în alte state membre ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în situații excepționale este transmisă adresa IP complet către un server Google din SUA, unde este prescurtată. Google va folosi aceste informații, la cererea beneficiarului paginii web, pentru a evalua utilizarea paginii și pentru a genera rapoarte referitoare la activitățile pe pagina web, în scopul oferirii beneficiarului paginii a unor servicii legate de utilizarea paginii web și de utilizarea internetului.

(2)       Adresele IP transmise de browserul dvs. în cadrul Google Analytics nu vor fi reunite cu alte date Google.

(3)       Puteți bloca salvarea cookies de către browser-ul dvs. prin setările corespunzătoare ale browser-ului; vă atragem atenția însă că, în acest caz, nu veți mai putea utiliza complet toate funcțiile acestei pagini web. Puteți împiedica înregistrarea datelor adunate de cookies cu privire la utilizarea de dvs. a paginii (inclusiv adresa dv. IP) pentru Google și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea pluginurilor pentru browser disponibile la acest link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4)       Această pagină de internet utilizează Google Analytics cu extensia "_anonymizeIp ()". Ca rezultat, adresele IP sunt procesate în formă trunchiată, fiind exclusă în acest mod posibilitatea de a stabili o legătură cu o persoană. În măsura în care datele colectate despre dumneavoastră permit identificarea unei asocieri personale, aceasta va fi eliminată fără întârziere, iar datele cu caracter personal vor fi șterse fără întârziere.

(5)       Utilizăm Google Analytics pentru a putea analiza și îmbunătăți periodic utilizarea paginii noastre de internet. Cu ajutorul statisticilor întocmite putem îmbunătăți oferta noastră și putem crește atractivitatea acesteia pentru dumneavoastră, în calitate de utilizator. În cazurile excepționale în care datele cu caracter personal sunt transferate în SUA, Google și-a asumat respectarea EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Temeiul legal pentru utilizarea Google Analytics este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 teza 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.

(6)       Informații despre furnizorul terț: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, fax: +353 (1) 436 1001. Condiții pentru utilizator: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, informații generale cu privire la protecția datelor: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, precum și declarația privind protecția datelor: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

13.      Opoziție sau revocarea prelucrării datelor dumneavoastră

(1)       În situația în care v-ați exprimat acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, îl puteți revoca în orice moment. O asemenea revocare influențează admisibilitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, după ce aceasta este exprimată în raport cu noi.

(2)       În măsura în care justificăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe aprecierea intereselor dumneavoastră, dispuneți de posibilitatea de a formula opoziție împotriva prelucrării. Această situație survine în situația în care prelucrarea nu este necesară în special pentru executarea unui contract cu dumneavoastră, aspect evidențiat de noi în cadrul descrierii corespunzătoare a funcțiilor. La exercitarea unei astfel de opoziții vă rugăm să prezentați motivele pentru care nu doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în modul în care procedăm noi în acest sens. În cazul formulării justificate a dreptului de opoziție, verificăm situația de fapt și urmează să sistăm, respectiv să adaptăm prelucrarea datelor sau să vă comunicăm motivele imperative supuse cerinței de protecție, în temeiul cărora ne continuăm prelucrarea.

(3)       Fără îndoială că dispuneți de posibilitatea de a formula în orice moment opoziție împotriva prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop publicitar și pentru analiza datelor. Cu privire la opoziția dumneavoastră față de prelucrarea în scop publicitar ne puteți informa la următoarele date de contact:

 

     EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 

     Langenberger Str. 32

     42551 Velbert / Germania

     Tel.: +49 2051 273 0

     Fax: +49 2051 273 128

     E-mail: info@emka.com

 

14.      Întrebări și modificări referitoare la declarațiile noastre cu privire la protecția datelor

(1)       Pentru întrebări și sugestii vă rugăm să ne contactați:

 

     EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 

     Langenberger Str. 32

     42551 Velbert / Germania

     Tel.: +49 2051 273 0

     Fax: +49 2051 273 128

     E-mail: info@emka.com

 

(2)       Dezvoltarea permanentă a internetului necesită din când în când actualizări ale principiilor noastre cu privire la protecția datelor. Ne rezervăm dreptul de a efectua în orice moment modificări corespunzătoare.