Skip to main content
Header Main Image

Managementul mediului și durabilitate

Protecţia generală a mediului şi utilizarea conştientă a resurselor naturale fac parte din filozofia de afaceri fundamentală a firmei EMKA. Transformarea continuă a proceselor de proiectarea şi producţie precum şi modificările tehnice aduse facilităţilor sunt consecinţe vizibile ale conştientizării problemelor de mediu. Această abordare a rezultat începând cu ianuarie 2007 în certificarea conformităţii cu standardul internaţional privind managementul mediului (DIN ISO 14001) de către Germanischer Lloyd.

„Producţie ecologică“ la EMKA

  • Panouri solare situate pe acoperiş pentru încălzirea apei necesare grupurilor sociale 
  • Circulaţie închisă a apei de răcire în producerea materialelor plastice
  • Reprocesarea apei necesare procesului de producţie din cadrul departamentelor de turnare a zincului
  • Modernizarea întregului sistem de încălzire. Prin intermediul unei tehnologii de control programabile pot fi încălzite sectoare individuale ale halelor de producţie sau clădirilor de birouri
  •  Economisirea energiei poate rezulta şi din menţinerea unor temperaturi mai scăzute noaptea sau la sfârşit de săptămână


Descárcare certificare

Oops, an error occurred! Code: 20240714200201696b0ca3

Sustenabilitate și economie circulară

Grupul EMKA dorește să fie un bun exemplu de sustenabilitate și de conservare pragmatică a naturii - la nivel mondial.

Prin urmare, suntem cu atât mai încântați că putem contribui la rețeaua Circular Valley și să sprijinim ideile noi ale unor start-up-uri inovatoare cu scopul comun de a reconcilia în mod durabil creșterea economică și protecția mediului.

Puteți afla mai multe despre Circular Valley la adresa: Circular Valley:  https://circular-valley.org

Declaraţie referitoare la conformitate RoHS şi directive WEEE

Premise şi cerinţe

Directivele RoHS şi WEEE sunt valabile în toate ţările Uniunii Europene. Aceste directive reglementează cu privire la contaminare punerea în circulaţie şi eliminarea deşeurilor provenite din aparaturi electrice şi electronice pe teritoriul UE. 

Directiva UE 2002/95/CE, pe scurt RoHS (Restriction of Hazardous Substances) pentru limitarea utilizării anumitor substanţe în echipamente electrice şi electronice reglementează începând cu 1 iulie 2006 concentraţia substanţelor precum plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent şi bifenili polibromuraţi în echipamentele electrice şi electronice scoase în circulaţie după acea dată.

În strânsă legătură cu directiva RoHS a fost adoptată şi Directiva EU 2002/96/CE, pe scurt WEEE (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice). Obiectivul principal al directivei WEEE este de a susţine reutilizarea şi reducerea echipamentelor electrice şi electronice folosite, precum şi reutilizarea, reciclarea şi recuperarea acestora. 

Reglementările directivei WEEE au devenit parte integrantă a legislaţiei germane prin încorporarea lor în legea privind echipamentele electrice şi electronice (ElektroG), intrată în vigoare la data de 16 martie 2005.

Declaration regarding REACH conformity

Under the REACH regulation, EMKA is a manufacturer and supplier of products within the EEA (European Economic Area). EMKA does not
manufacture or supply Substances or Preparations. All EMKA products do not involve the intentional release of substances. The compliance
certificate is reviewed and eventually updated periodically according to the SVHCs new list published by ECHA.
EMKA products do not contain REACH Substances of Very High Concern (SVHC) in a concentration above the threshold value of 0.1%, as specified per ECHA Directive 1907/2006/EG (updated for SVHC candidates list from 15-June-2015).

Download certification here

Declaration regarding RoHS conformity

All products made by EMKA are RoHS compliant. This means that the substances restricted by the RoHS Directive 2011/65/EU (RoHS II) are not contained in finished products above the concentration limit at homogeneous material level stated in the RoHS Directive, unless the restricted substance is subject of an exemption contained in the RoHS Directive 2011/65/EU.

Download certification here

Declaration regarding WEEE directive

The products offered by EMKA are intended solely for B2B trade (in accordance with the WEEE-directive). After being used, they can be
returned to us or disposed of by a commercial waste management company. A disposal through the municipal waste management system is
not permitted! If products are returned to EMKA , we will see to their correct recycling or disposal.

Declaraţie de conformitate RoHS

Grupul EMKA acţionează în lumea întreagă şi consideră protecţie mediului înconjurător şi a resurselor drept obligaţie a companiei. Ca urmare, EMKA BeschIagteiIe GmbH & Co. KG s-a decis să adopte directiva RoHS pentru toată gama de produse.

Începând cu termenul impus legal (1 iulie 2006), întreaga gamă de produse ale programului standard al firmei EMKA este în conformitate cu RoHS.