Skip to main content

Industry

Downloads

Dane odpowiadają ostatniemu statusowi drukowania. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Main Catalogue

Ingenious Locking Technology for Cabinets and Enclosures

Obecna wersja
     Download
     Download
     Download
     Download
     Download
     Download

KATALOG GŁÓWNY

Starsze wersje:
Wersja 2020/ 2021

     Download
     Download
     Download
     Download
     Download

Suplement do
KATALOG GŁÓWNY
2018 / 2019

     Download

Wersja 2018/ 2019
     Download
     Download

Catalogue
Sealing technology

SEALING TECHNOLOGY
MADE TO MEASURE
Profiles and Frames from
In-House Production

     Download
     Download
     Download

Brochure
Hygienic Working Areas

Ingenious Locking Technology
for Clean and Hygienic Working Areas

     Download
     Download
     Download
     Download
     Download

Catalogue
Railroad Industry

Ingenious Locking Technology for the Railroad Industry

Latest version:
     Download
     Download

Older version:
Version 2018
     Download
     Download

Catalogue
Commercial Vehicles

Ingenious Locking Technology for Mobile Homes, Buses and Trailers

     Download
     Download
     Download
     Download

Catalogue
HVACR systems

Ingenious Locking Technology for HVACR systems acc. to
VDI 6022

Latest version:
     Download
     Download

Older version: 2020
     Download
     Download
     Download

Catalogue
Electronics

Electronic Locking Systems for Cabinets and Housings

Latest version:
     Download
     Download

Brochure
Sealing technology made
to measure

Profiles and frames
from in-house production

     Download
     Download
     Download
     Download
     Download
     Download

Brochure
Complete multi-point locking made of high-quality plastic

     Download
     Download

Brochure
EMKA Precision casting

EMKA Precision casting
Production competence from one source

Latest version:

     Download
     Download

Older version:
Version 2017

     Download
     Download

Brochure
EMKA Aluminium

EMKA Aluminium
Production competence from one source

     Download
     Download

Brochure
Mould + Series

Mould making and initial sample production
from one source with optional series production

     Download
     Download
     Download
     Download
     Download
     Download

Brochure
Mould Making

EMKA Mould Making
Customer solutions perfectly shaped

     Download
     Download
     Download

Brochure
Railway Industry

New Products
Ingenious Locking Technology for the Railway Industry

     Download
     Download

Brochure
Commercial vehicles

New Products
Ingenious Locking Technology for Mobile Homes, Buses and Trailers

Latest version:
     Download
     Download

Older version:
Version 2018
     Download
     Download

Brochure
HVACR systems

New Products
Ingenious Locking Technology for HVACR systems according to VDI 6022

     Download
     Download

Brochure
Rack Management

EMKA Rack Management
Secure, flexible and intelligent.

     Download
     Download
     Download

Brochure
Emergency Hammer

New Emergency Hammer
An indispensable lifesaver

     Download
     Download

Brochure
EMKA Bosnia

Production expertise
from one source
EMKA Bosnia d.o.o
Quality managed in Germany

     Download
     Download
     Download
     Download

Flyer

EMKA Precision casting

     Download
     Download

Flyer

Locking system 1325 with variable use of locking sets

     Download
     Download

Flyer

Ingenious Locking Technology Mounted Quickly

     Download
     Download

Flyer

Electronic locking systems

     Download
     Download

Flyer

180° Screw-on hinge without hinge pin

     Download
     Download