Skip to main content
Header Main Image

Chiusura per climatizzazione

PROGRAMMA 1091

Specifications

Further information/CAD

Article information

Climatizzazione

Art.-Nr. Article Weight Trading unit PU Ex stock STEP IGES
1091-U122 Heavy duty latch 0,78343 kg 30 30 X 1091-U122 1091-U122
1091-U123 Heavy duty latch 0,7885 kg 30 30 X 1091-U123 1091-U123
1091-U124 Heavy duty latch 0,79 kg 510 30 1091-U124 1091-U124
1091-U125 Heavy duty latch 0,7832 kg 90 30 1091-U125 1091-U125
1091-U126 Heavy duty latch 0,78 kg 90 30 1091-U126 1091-U126
1091-U127 Heavy duty latch 0,7843 kg 90 25 1091-U127 1091-U127
1091-U128 Heavy duty latch 0,785 kg 2010 30 1091-U128 1091-U128
1091-U129 Heavy duty latch 0,78 kg 90 30 1091-U129 1091-U129
1091-U130 Heavy duty latch 0,7845 kg 90 30 1091-U130 1091-U130
1091-U131 Heavy duty latch 0,7845 kg 90 30 1091-U131 1091-U131
1091-U132 Heavy duty latch 0,785 kg 90 30 1091-U132 1091-U132
1091-U133 Heavy duty latch 0,78 kg 90 30 1091-U133 1091-U133
1091-U134 Heavy duty latch
1091-U135 Heavy duty latch 0,76 kg 2010 30 1091-U135 1091-U135
1091-U136 Heavy duty latch 0,7815 kg 2010 30 1091-U136 1091-U136
1091-U137 Heavy duty latch 0,78654 kg 90 30 1091-U137 1091-U137
1091-U138 Heavy duty latch 0,7806 kg 90 30 1091-U138 1091-U138
1091-U139 Heavy duty latch 0,7882 kg 2010 30 1091-U139 1091-U139
1091-U140 Heavy duty latch 0,781 kg 510 30 1091-U140 1091-U140
1091-U141 Heavy duty latch 0,788 kg 510 30 1091-U141 1091-U141
1091-U142 Heavy duty latch 0,95675 kg 500 10 1091-U142 1091-U142
1091-U142-01 Heavy duty latch 0,92414 kg 500 1 1091-U142-01 1091-U142-01
1091-U142-02 Heavy duty latch 0,92895 kg 500 1 1091-U142-02 1091-U142-02
1091-U142-03 Heavy duty latch 500 1 1091-U142-03 1091-U142-03