Skip to main content

ŠARINIRI ZA VRATA KOJA SE UGRAĐUJU U OKVIR

4B-100

Šarniri za vrata koja se ugrađuju u okvir

4B-120

Skriveni šarnir za otvarnaje do 90°

4B-130

Skriveni šarnir za otvaranje do 90°

4B-140

Skriveni šarnir za otvaranje do 180°

4B-160

Šarnir s otvaranjem 180° za učvršćivanje vijcima

4B-170

Šarniri s otvaranjem 180° za učvršćivanje vijcima

4B-180

180° screw-on torque hinge

4B-185

180° screw-on torque hinge with adjustment function

4B-190

Šarniri s otvaranjem 180° za učvršćivanje vijcima

4B-200

Šarniri s otvaranjem do 180° i do 270° za učvršćivanje vijcima

4B-205

Šarniri s otvaranjem do 180° za učvršćivanje vijcima

4B-207

Šarniri s otvaranjem do 180° za učvršćivanje vijcima ili trnom

4B-210

Šarniri s otvaranjem do 180° za učvršćivanje vijcima

4B-212

Šarniri s otvaranjem 180° za učvršćivanje vijcima

4B-213

Šarniri s otvaranjem 180° za učvršćivanje vijcima

4B-215

Šarniri s otvaranjem 180° za učvršćivanje vijcima

4B-220

Šarniri s otvaranjem 180° za učvršćivanje vijcima

4B-230

Šarniri za aluminijske profile

4B-240

Šarniri s otvaranjem do 180°

4B-243

Šarniri s otvaranjem do 160°

4B-245

Šarniri s otvaranjem do 180°

4B-248

2D šarniri s otvaranjem do 180°

4B-250

2D šarnir s otvaranjem do 180°

4B-252

180° 3D-screw-on hinge

4B-253

180° 2D- and 3D screw-on hinge

4B-255

3D šarnir s otvaranjem do 180°

4B-260

3D šarniri s otvaranjem 180° za učvršćivanje vijcima

4B-280

Šarniri s otvaranjem 180° za učvršćivanje vijcima

4B-290

Šarniri s otvaranjem 180° za učvršćivanje vijcima

4B-300

Šarniri s otvaranjem do 180°

4B-320

Podesivi inox šarniri s otvaranjem do 180°