Skip to main content

DODACI: NOSAČI, VODILICE KABLOVA, SPREMNICI ZA DOKUMENTE, PROZORI

12D-100

Dodatni pribor Maska ključanice, nosač, vodilica kablova, torbica za dokumente, prozor

12D-120

Maska ključanice

12D-220

Nosač

12D-320

Vodilica kablova, uvodnik kablova

12D-420

Torbica za dokumente

12D-520

Prozor za razvodne ormare

12D-540

Prozor za razvodne ormare