Skip to main content

ŠARINIR ZA VRATA KOJA SE MONTIRAJU NA ILI U OKVIR

8B-100

Inox šarniri

8B-120

Inox šarniri za ugradnju vijcima

8B-140

Inox šarniri

8B-150

Inox šarnir s osiguranim trnom

8B-152

135° inox šarnir s osiguranim trnom

8B-155

Inox šarniri za ugradnju vijcima

8B-162

Inox šarniri za zavarivanje

8B-165

Inox šarniri

8B-170

Inox šarnir s otvaranjem do 180°

8B-175

Inox šarnir s otvaranjem do 180°

8B-180

Inox šarniri s otvaranjem do 180°

8B-320

Inox skriveni šarniri

8B-340

Inox šarniri za ugradnju vijcima

8B-360

Inox šarniri za ugradnju vijcima

8B-380

Inox šarniri za ugradnju vijcima

8B-385

Inox šarnir s otvaranjem do 180°

8B-386

Inox šarnir s otvaranjem do 180°

8B-390

Podesivi inox šarniri s otvaranjem do 180°

8B-400

Inox šarnir s otvaranjem do 180° Inox šarnir

8B-520

Inox trn šarniri