Skip to main content

Privacy

EMKA is zich ervan bewust dat de veiligheid van uw persoonlijke informatie een belangrijke zorg is wanneer u onze website gebruikt. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom willen wij, dat u weet, wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over onze veiligheidsmaatregelen.

Overeenkomst

Met gebruik van onze website stemt u automatisch in met de opslag en het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze verklaring. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden direct kenbaar gemaakt op deze website, zodat u altijd op de hoogte bent welke gegevens EMKA opslaat en gebruikt.

Recht op toegang en correctie

U hebt het recht op inzage en wijziging van alle persoonsgegevens die in ons systeem zijn opgeslagen als u denkt dat deze verouderd of onjuist zijn. Gewoon een e-mail sturen naar het e-mail adres gegeven in de imprint of contact met de data veiligheidsbeambte via de gegevens op het onderstaande adres.

Verzameling en verwerking van gegevens door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een statistiekenmeter die bijhoudt hoe gebruikers de site gebruiken. Uw sitegebruik wordt door Google opgeslagen en gebruikt om onder meer rapporten op stellen, tenzij u er zelf voor kiest het gebruik van cookies door uw browser te weigeren. De opgeslagen gegevens gebruiken we nooit om individuele personen te herleiden.

Uw toestemming

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van Google Analytics als hieronder beschreven, tenzij u ervoor kiest het gebruik van cookies te weigeren.

Wat gebeurt er met uw surfgeschiedenis?

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het overzicht van uw surfgedrag gebruikt EMKA om de website te verbeteren en de effectiviteit te meten. De informatie over uw surfgedrag die uit de cookies naar voren komt, wordt opgeslagen op Googleservers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op de interesses en behoeften van onze bezoekers. 

Cookies weigeren

Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd (hoe dat moet is afhankelijk van welke browser u gebruikt). Hierdoor zal uw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden. Ook kunt u het gebruik van uw surfgeschiedenis voorkomen door een

Vragen?

Voor vragen of verzoeken over het privacybeleid van EMKA kunt u contact opnemen met de webmaster via info@emka.org 

Meer info kan gevonden worden onder http://www.google.com/intl/nl/analytics/tos.html (Google Analytics Terms of Service & Privacy). Verder willen wij u erop wijzen dat Google Analytics-code op deze website, is aangevuld met "gat._anonymizeIp();" om ervoor te zorgen de collectie van IP-adressen anoniem blijft (zogenaamde IP-maskering).

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer deze door uzelf aan ons  verstrekt zijn zoals in het kader van een registratie, door invullen van formulieren of het verzenden van elektronische post, in de context van het bestellen van producten of diensten, vragen of verzoek om materiaal beschikbaar te stellen.

De database en de inhoud ervan blijven op ons bedrijf en onze provider. Uw persoonlijke gegevens worden in geen enkele vorm door ins aan derden verstrekt. Mits u hiervoor toestemming heeft gegeven of er een officiële regeling bestaat. 

Toepassingsdoeleinden

Wij zullen uw verzamelde persoonlijke gegevens alleen gebruiken om gevraagde producten of diensten te verstrekken, of andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven voor zover er geen andere wettelijke verplichtingen bestaan.

Recht van opzegging

U hebt het recht op elk moment in de toekomst uw instemming van het gebruik van uw persoonlijke gegevens te herroepen. Nogmaals, gewoon stuur een e-mail naar het adres gegevens in de imprint of contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming

Bewaring van gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor zo lang als noodzakelijk is om een dienst uit te voeren die u heeft aangevraagd of waarvoor u toestemming heeft gegeven, behalve waar anders is bepaald door de wet (bijvoorbeeld in verband met lopende geschillen). 

Veiligheid

EMKA maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Alle persoonlijke gegevens die door u aan EMKA worden verstrekt worden gecodeerd om misbruik door derden te voorkomen. Onze beveiligingsprocedures worden continue herzien op basis van nieuwe technologische ontwikkelingen.

EMKA Download-algemene voorwaarden

EMKA geeft u hiermee een niet-exclusieve persoonlijke licentie voor het gebruik van het materiaal dat u gaat downloaden (lees "materiaal"), deze licentie is voortdurend onderworpen aan de volgende voorwaarden: het materiaal is intellectueel eigendom van EMKA en is auteursrechtelijk beschermd materiaal. Het is u niet toegestaan sub-licenties te geven voor het materiaal of rechten die u onder deze overeenkomst zijn verleend, of te sturen, toewijzen of verkopen van dergelijk materiaal of rechten. Ondanks de permanente bijwerking van de informatie op deze website is geen aansprakelijkheid of garantie overgenomen door EMKA voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie. Uitsluiting van aansprakelijkheid (zoals hieronder) is voor zover van toepassing.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Tenzij er dwingende juridische instructies of andere duidelijke overeenkomsten bestaan aanvaardt EMKA geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze of een gekoppelde website.

Contact

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van EMKA in geval van problemen, vragen of suggesties die u kan hebben. De voortdurende ontwikkeling van het internet vereist occasionele aanpassingen aan onze privacyverklaring. We behouden het recht om wijzigingen waar nodig.