Skip to main content

EMKA vergroot transparantie met energie-audits

EMKA voldoet volledig aan de eisen van de nieuwe EU energie-efficiëntie richtlijn voor bedrijven die niet klein of middelgrote zijn (non-SME). Wij hebben audits uitgevoerd om het specifieke energieverbruik te analyseren op onze productie-locaties in Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje.
In april 2015 is in Duitsland de Wet op de Energy Services en andere energie-efficiënte maatregelen (EDL-G) in werking getreden. Het volgt de maatregelen van de EU-richtlijn energie-efficiëntie DIN EN 16247, wat betekent dat non-SME minstens 90 procent van hun energieverbruik dienen te lokaliseren en identificeren. EMKA heeft deze doelstelling in alle zes productiefaciliteiten in de vier verschillende landen volbracht. EMKA heeft de verwachtingen zelf overtroffen en gepland deze analyse om de 12 maanden te herhalen.