Skip to main content

Geaccrediteerd testlaboratorium 2.0 en een modern EMKA Training Center nu onder één dak


Meer werkruimte, nieuwe testprocedures en nog meer diensten: er is dit jaar veel gebeurd bij het testlaboratorium van EMKA. Het zogenaamde EMKA testlab is verhuisd naar het nieuw gebouwde test- en trainingscentrum. 600 vierkante meter is nu beschikbaar voor het onlangs opnieuw geaccrediteerde EMKA-testcentrum. Het nieuwe EMKA-opleidingscentrum zit ernaast onder hetzelfde dak, waar een grote foyer de wereld van EMKA zowel analoog als digitaal laat zien. In de tentoonstelling wordt het assortiment EMKA-producten gepresenteerd op tal van klantopstellingen.

EMKA-testlaboratorium uitgebreid en opnieuw geaccrediteerd

Het testlaboratorium van het technologiecentrum EMKA is in januari 2019 voor het eerst geaccrediteerd. Begin dit jaar werd opnieuw een succesvolle test uitgevoerd door de Duitse Accreditatiedienst (DAkkS). De accreditatie is vernieuwd resp. omgezet naar de huidige normering van DIN EN ISO / IEC 17025: 2018-03. Het toepassingsgebied strekt zich uit tot een breed gebied van omgevingssimulatietests en tot verschillende testprocedures uit internationale regelgeving voor lege omkastingen en laagspanningsschakelinstallaties.

Dit bevestigt: Het EMKA-testlaboratorium voldoet niet alleen aan de eisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem, maar ook aan alle technische eisen. Het heeft ook de hoge technische competentie om onafhankelijke tests uit te voeren volgens de huidige norm. Aangezien DAkkS onderdeel is van de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), wordt de accreditatie ook internationaal erkend.

Upgrade van processen en apparatuur

Inmiddels heeft de verhuizing plaatsgevonden naar een ander pand: een EMKA verzendhal is volledig gerenoveerd voor het nieuwe testlaboratorium van 600 vierkante meter. Daar hebben de testers nu beduidend meer werkruimte ter beschikking, waardoor ook meerdere testopstellingen tegelijk bediend kunnen worden, wat de flexibiliteit in testactiviteiten vergroot. Dit maakt het mogelijk om nog meer te focussen op klanttoepassingen, d.w.z. om de productvereisten in direct contact met de klant te definiëren en deze hand in hand te testen met de EMKA ontwerpafdeling. Het doel: een breder scala aan testen aanbieden, aangezien de eisen aan kwaliteit en betrouwbaarheid steeds hoger worden.

Dit wordt onder meer bereikt door het upgraden van de laboratoriumapparatuur: in het nieuwe pand is een nieuw state-of-the-art zoutsproeitestsysteem geïntegreerd. Binnenkort komt er ook een nieuwe testprocedure op het gebied van omgevingssimulaties bij: een vibratietestsysteem. Deze procedure wordt gebruikt om de bestendigheid van producten in geïnstalleerde toestand en tijdens transport te testen tegen optredende schok- en trillingsbelastingen. Onder andere testparameters voor spoorwegtoepassingen kunnen ook zorgvuldig worden onderzocht. Last but not least wordt ook de levensduurtest uitgebreid.

Kijken doe je met je handen

Naast het testlaboratorium is in het gebouw een nieuw opleidingscentrum gerealiseerd. Zowel interne als externe bijeenkomsten kunnen plaatsvinden in twee ruimtes - bestaande uit een foyer en een trainingshal met groot scherm. Hieronder vallen ook klantafspraken, productdemonstraties, presentaties en vooral training van medewerkers. De kamers kunnen naar wens flexibel worden heringericht in termen van grootte en indeling. Er is ook een showroom geïntegreerd, die kasten van klanten presenteert met sluitoplossingen van EMKA.

Medewerkers kunnen daar nieuwe en oudere EMKA-oplossingen bekijken en testen - bijvoorbeeld door zelf een zwenkgreep op een kast te monteren. Op deze manier krijgen bezoekers niet alleen een dichtbij en persoonlijk overzicht van de EMKA-productwereld, maar kunnen ze ook de kwaliteit van de producten direct op de kast ervaren. Deze nieuwe mogelijkheden zouden ook voor klanten erg interessant moeten zijn.

Meer informatie over het geaccrediteerde testlaboratorium.