Skip to main content
Header Main Image

Milieumanagement

Milieumanagement in het algemeen maar in het bijzonder bewust omgaan met natuurlijke grondstoffen taat aan de basis van de bedrijfsfilosofie van EMKA. De immer voordurende vertaling hiervan in de planning en de doorvoering in de produktieprocessen, alsmede gebouwtechnische wijzigingen zijn zichtbare consequenties van dit milieubewustzijn. Deze benadering resulteerde in januari 2007 tot een permanente certificatie volgens de internationale milieumanagement standaard (DIN ISO 14001) door Germanischer Lloyd.

„Groene productie“ bij EMKA - Milieumanagement

  • Warm water installatie d.m.v. zonnepanelen
  • Gesloten koelsysteem voor de kunststoffabricage
  • Koeling en recycling van water voor de zinkfabricage
  • Modernisering van het complete verwarmingssysteem. Door centraal programmeerbare regeltechniek kunnen gedeelten van de produktie- en kantoorgebouwen apart verwarmd worden
  • Door nacht- en weekend spaarstanden wordt er nog meer energie bespaart

Download hier het certificaat

REACH, RoHS en WEEE

Milieupositie

Ons bedrijf is wereldwijd actief en beschouwt de bescherming van het milieu en natuurlijke hulpbronnen als een zakelijke
verplichting. Niet in het minst tegen deze achtergrond, is EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG. (hierna EMKA) reeds jaren volgens
milieumanagementsysteem ISO 14001 gecertificeerd.

Verklaring Reach Compliance

Volgens de REACH verordening is een producent en leverancier van producten binnen de EER (Europese Economische Ruimte). EMKA produceert of levert geen aan registratie onderworpen, stoffen of mengsels. Alle EMKA geven niet opzettelijk dergelijke stoffen vrij. Het REACH-certificaat wordt regelmatig op basis van de nieuwe lijst gepubliceerd door ECHA op SVHC gecontroleerd en geactualiseerd. EMKA producten bevatten geen zeer zorgwekkende stoffen in het kader van REACH (Substances of Very High Concern (SVHC)) in een concentratie boven de limiet van 0,1% op basis van de specificaties van de ECHA-richtlijn 1907/2006 / EG (bijgewerkte voorwaarden SVHC kandidatenlijst van 15 juni 2015).

Download hier het certificaat

Verklaring van RoHS-naleving

Alle door EMKA gemaakte producten zijn RoHS-compliant. Dit betekent dat de stoffen die volgens de RoHS-richtlijn 2011/65 / EU (RoHS II)
worden beperkt niet zijn opgenomen in de uiteindelijke producten of de maximale concentratie waarden van homogene materialen als bedoeld
in de RoHS-richtlijn niet overschrijden, tenzij de beperkte stof als een uitzondering in de RoHS-richtlijn 2011/65/EU is opgenomen.

Download hier het certificaat

Verklaring WEEE-naleving

De producten die door EMKA worden aangeboden zijn uitsluitend bestemd voor de B2B-sector en mogen na gebruik aan ons worden geretourneerd
of door een commercieel ontdoener worden gerecycled. Weggooien via het gemeentelijke afval collectie systeem is niet toegestaan! In
het geval van terugkeer naar EMKA dragen wij zorg voor een correcte recycling of verwijdering.

 

Richtlijn conflictmineralen

EMKA streeft ernaar om ervoor te zorgen dat onze producten geen "conflictmineralen 3 TG (tin, tantaal, goud en wolfraam)" bevatten,
afkomstig uit mijnen die conflicten in de Democratische Republiek Congo of in de buurlanden ondersteunen of financieren. We werken nauw
samen met onze leveranciers om verantwoord inkopen van conflictmineralen te waarborgen.

Download hier het certificaat