Skip to main content

EMKA Wuppertal - Novi kadrovi

Novi menadžer lokacije i novi direktor prodaje u Wuppertalu: Steffen Reimer i Amir Beharic

Novi menadžer lokacije u Wuppertalu, Njemačka

Steffen Reimer radi u EMKA-i od avgusta 2023. godine. Od sredine septembra bio je i menadžer lokacije u Wuppertalu, u Njemačkoj. Profesionalnu karijeru započeo je kao livački mehaničar. Nakon toga studirao je tehnologiju livanja. Godine 2008. g. Reimer imao je svoju prvu upravljačku poziciju kao menadžer proizvodnje.

U 2014. godini uslijedila je pozicija menadžera prodaje ili menadžera podružnice u Oskar Frech GmbH. Pet godina kasnije, preuzeo je upravljanje operacijama i prodajom HRM-a. Na svojoj novoj poziciji u EMKA-i,  posebno je odgovoran za livenje cinka i aluminijuma pod pritiskom u Wuppertalu.

Novi direktor prodaje u Wuppertalu, Njemačka

Amir Beharić radi u EMKA Grupi od 2006. godine. U novembru 2023. postao je direktor prodaje i bio je odgovoran za regione Sjeverne, Istočne i Jugoistočne Evrope na lokaciji Wuppertal. Studirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, BiH, a diplomirao na Community College u Salt Lakeu, SAD.

Amir Beharić već efikasno koristi iskustvo sa svojih prethodnih poslova u oblastima službe za korisnike i prodaje. Njegovo tehničko znanje i jezičke vještine učinili su ga neprocjenjivim za odjel prodaje.