Product News

Product News

Dinamik iş geliştirme geleneği

EMKA 1932'de kurulduğundan bu yana küçük bir kuruluştan, küresel üretim ve dağıtım ağına sahip orta ölçekli bir firma olarak gelişmiştir. Dimanik büyüme 1973'te başlamıştır ve devam etmektedir. Uzun vadeli hedef, EMKA'nın komple çözümler sunan bağımsız üreticilikteki liderliğini korumaktır.

Fransız firmaları Fort Securite ( 2000 ) ve  Rolez (2001)'in devralınmaları kendi bünyemizde üretim amacımıza yöneliktir.

ILS Speth GmbH ( eski Lenzner, IMK, Speth ve Fedder & Löhr şirketlerini içeren birleşim) 2005 yılında EMKA Gruba katılmıştır.

EMKA, 2008'de HVAC ve Otomotiv sektöründe geniş kapasiteye sahip olan POS firmasını satın alarak pozisyonunu sağlamlaştırmıştır. 

2009'da DGTH ( otomotiv ) ve Happich Profiles ( contalar ) firmaları EMKA'ya katıldı.

2009'da EMKA Grup Sealing System La Rioja'yı devraldı. Bu devralma sayesinde EMKA, taşıyıcı contalar, kanallı contalar ( çeşitli sertliklerde ) üretebilmektedir. Sonuç olarak tel şerit veya PPE'den yapılmış taşıyıcı contalar kullanmak mümkündür. Böylece üç temel üretim; kilitler, menteşeler ve contalar kendi bünyemizde üretilmektedir.

CAD Login

Free Recall

Free Recall

NEW Subsidiary

NEW Subsidiary